Diagnostiek naar dementie

De specialisten ouderengeneeskunde in de regio hebben de Regionale Transmurale Afspraken voor diagnostiek naar dementie geactualiseerd. Er is een stroomschema met een uitgebreide toelichting beschikbaar. In het stroomschema zie je o.a. wanneer en hoe je verwijst naar de specialist ouderengeneeskunde, de geheugenpoli, GGZ over verslavingszorg en de arts verstandelijk gehandicapten.

De genoemde instellingen zijn grote partners in de regio. Als je in jouw werkgebied andere partners hebt met een soortgelijke deskundigheid kun je ook daarheen verwijzen. 

Geplaatst in: Ouderenzorg

Nieuwsbrief ontvangen?

Alle nieuwsberichten

Transmuraal Incident Melden (TIM)

15 november 2023

Iedere huisarts ervaart wel eens een incident in de overdracht van de zorg vanuit bijvoorbeeld een ziekenhuis, thuiszorg of andere zorgorganisatie. We noemen dit transmurale incidenten. Om te leren van…

Lees verder

Aandacht voor valrisico

12 november 2023

Veel samenwerkingsverbanden hebben al langer aandacht voor valpreventie. Deze initiatieven waren vooral gericht op  ouderen met een hoog valrisico. In de domeinoverstijgende keten wordt nu ook gekeken naar ouderen met…

Lees verder

Verslag Spiegelbijeenkomst

26 oktober 2023

De jaarlijkse spiegelbijeenkomst over geïntegreerde chronische zorg van 5 oktober was een avond vol inzichten en discussies over de toekomst van de chronische zorg. Meer dan tachtig huisartsen, POH’s en…

Lees verder

Meer nieuwsberichten