Diagnostiek naar dementie

De specialisten ouderengeneeskunde in de regio hebben de Regionale Transmurale Afspraken voor diagnostiek naar dementie geactualiseerd. Er is een stroomschema met een uitgebreide toelichting beschikbaar. In het stroomschema zie je o.a. wanneer en hoe je verwijst naar de specialist ouderengeneeskunde, de geheugenpoli, GGZ over verslavingszorg en de arts verstandelijk gehandicapten.

De genoemde instellingen zijn grote partners in de regio. Als je in jouw werkgebied andere partners hebt met een soortgelijke deskundigheid kun je ook daarheen verwijzen. 

Geplaatst in:

Nieuwsbrief ontvangen?

Alle nieuwsberichten

Meer nieuwsberichten