Kick-off module ouderen

Per 1 januari 2022 heeft RegiozorgNU een regionaal contract met Zilveren Kruis voor de module ‘Samenwerking rondom Kwetsbare Ouderen’. Dit bereiden we vanuit RegiozorgNU voor met de huisartsenpraktijken én de wijksamenwerkingsverbanden.

Huisartsenpraktijken

Vanaf januari maken we afspraken voor een kick-off bijeenkomst per huisartsenpraktijk met de huisartsen en PHO’s die werken met ouderen en die meedoen met het regionale contract. We kijken gezamenlijk hoe het nu werkt in je praktijk en wat passende vervolgstappen zijn. Als je hiervoor nu al een afspraak wilt maken, kun je contact opnemen met RegiozorgNU ouderenconsulent Chellie Heijmans. Begin volgend jaar organiseren we een startscholing voor huisartsen en POH’s.

In de module werken we met een stappenplan. Je bouwt in de module een netwerk op met eerstelijnspartners, verpleging en verzorging en het sociaal domein. Het stappenplan is een middel. Het doel is om de oudere te ondersteunen bij het zo lang mogelijk thuis wonen met behoud van zoveel mogelijk eigen regie. Het stappenplan en de netwerkstructuur zijn niet nieuw. De praktijken die al werken met de module hebben een (groot) deel van de stappen al ingericht.
De praktijkhouders hebben een mail gekregen over de regionale contractering van de module met het verzoek om uiterlijk 20 december door te geven of de praktijk meedoet en in VIP de patiëntenlijst voor de module klaar te zetten. Een instructie hiervoor is meegestuurd.

Wijksamenwerkingsverbanden

De module ‘Samenwerking rondom Kwetsbare Ouderen’ draait om samenwerking. Met de professionals en informele zorgverleners uit de eerste lijn, verpleging en verzorging en het sociaal domein ondersteun je de oudere om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen. Dit betekent dat we de zorg vormgeven binnen een netwerkstructuur. In de meeste wijken is deze structuur al (ten dele) opgebouwd. Met de wijkcoördinatoren kijken we per wijk/gemeente wat er nodig is om de module goed te implementeren.

Geplaatst in: Ouderenzorg

Nieuwsbrief ontvangen?

Alle nieuwsberichten

Stimuleringsregelingen palliatieve zorg

12 september 2023

Er zijn twee nieuwe stimuleringsregelingen beschikbaar in het palliatieve zorgdomein: het startpakket Palliatieve Zorg Thuis (PaTz) en een regeling voor de organisatie van inwonersbijeenkomsten. Stimuleringsregeling PaTz-startpakket Voor het starten van…

Lees verder

Spoedpost behaalt HKZ-certificaat

24 juli 2023

Onze huisartsenspoedpost is opnieuw officieel gecertificeerd voor de HKZ-norm Huisartsendienstenstructuren. Afgelopen jaar is hard gewerkt aan enkele verbeterpunten en dat heeft zijn vruchten afgeworpen. Iets waar we trots op mogen…

Lees verder

Meer nieuwsberichten