PGO communicatie uitgesteld

Sinds 1 september zijn bijna alle praktijken ‘live’ met de DVZA-aansluiting. Hiermee kunnen patiënten via een Persoonlijke GezondheidsOmgeving (PGO) online hun dossier inzien. Waarschijnlijk hebben zich nog maar weinig patiënten bij jouw praktijk gemeld die graag met een PGO aan de slag willen. Dit komt omdat de communicatie zowel landelijk als regionaal bewust nog even uitgesteld is naar aanleiding van de kinderziektes die nog uit de veldtesten kwamen. De PGO leveranciers hebben op eigen initiatief wel een mailing naar de praktijken verstuurd.

Laatste fase veldtesten

Het is gebleken dat er nog te veel zaken niet goed werken bij het ophalen van dossiergegevens via de PGO’s die nu deelnemen aan de veldtesten bij de stichting MedMij (stichting MedMij is de organisatie die het netwerk en het afsprakenstelsel beheert waarover de veilige uitwisseling van gegevens plaatsvindt tussen HIS en PGO). Inmiddels geeft stichting MedMij aan dat zij in de laatste fase zitten van de veldtesten en verwachten zij binnen enkele maanden met alle leveranciers de foutjes gladgestreken te hebben. Zodra alle seinen op groen staan laten we dit jullie uiteraard weten.

Bericht van de PGO Leveranciers

Er zijn tien PGO leveranciers die de uitkomsten van de veldtesten niet afwachten. Zij ontvangen geen inkomsten van de zorgverzekeraars zolang er geen gebruikers zijn (enkele euro’s per gebruiker per jaar). Daarom hebben zij besloten een mailing te versturen naar alle huisartsenpraktijken in Nederland. In dit bericht geven zij aan dat alles werkt en nodigen ze jullie uit om hun PGO’s te testen. Het is geen enkel probleem om een account aan te maken en te proberen het eigen PGO op te halen. Een account aanmaken is immers volledig gratis. Ook mogen patiënten die bijvoorbeeld Gezondheidsmeter al gebruiken geïnformeerd worden over deze inzage mogelijkheid. Maar we willen vragen de communicatie naar andere patiënten nog even uit te stellen totdat wij jullie daarover berichten. 

Wat als een patiënt zich meldt met vragen over een PGO?

Zorg wel dat je patiënten met PGO gerelateerde vragen kan helpen/verwijzen. Het kan namelijk zo zijn dat een enkele patiënt al wel gebruik maakt of wil maken van een PGO. Zorginhoudelijke vragen n.a.v. dossierinzage via de PGO horen bij het zorgproces. Dit is vergelijkbaar met vragen over een elektronisch afschrift van het dossier. 
Voor technische vragen kan je naar de Helpdesk van de specifieke PGO verwijzen. Alle helpdesks zijn hier te vinden.
Bekijk deze pagina voor algemene vragen over een PGO of verwijs patiënten naar onze OPEN pagina waar ook alle informatie te vinden is. Wanneer de PGO’s doorontwikkeld zijn kunnen wij je meer informatie geven. De huidige verwachting is dat dit in begin 2022 zal zijn.

Meer informatie

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Marian Verkerk, kwaliteitsmanager RegiozorgNU, via m.verkerk@regiozorgnu.nl of 06-814 125 20. 

Geplaatst in: RegiozorgNu

Nieuwsbrief ontvangen?

Alle nieuwsberichten

Transmuraal Incident Melden (TIM)

15 november 2023

Iedere huisarts ervaart wel eens een incident in de overdracht van de zorg vanuit bijvoorbeeld een ziekenhuis, thuiszorg of andere zorgorganisatie. We noemen dit transmurale incidenten. Om te leren van…

Lees verder

Aandacht voor valrisico

12 november 2023

Veel samenwerkingsverbanden hebben al langer aandacht voor valpreventie. Deze initiatieven waren vooral gericht op  ouderen met een hoog valrisico. In de domeinoverstijgende keten wordt nu ook gekeken naar ouderen met…

Lees verder

Verslag Spiegelbijeenkomst

26 oktober 2023

De jaarlijkse spiegelbijeenkomst over geïntegreerde chronische zorg van 5 oktober was een avond vol inzichten en discussies over de toekomst van de chronische zorg. Meer dan tachtig huisartsen, POH’s en…

Lees verder

Meer nieuwsberichten