Verwijzing naar St. Antonius in fase roodzwart

Er is een stroomschema beschikbaar voor de beoordeling van spoedverwijzingen door huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde naar het St. Antonius Ziekenhuis in de fase ‘roodzwart’. Met de fase ‘roodzwart’ wordt de huidige fase ‘rood’ bedoeld waar het St. Antonius zich op dit moment in bevindt, maar ook de aanloop naar een eventuele fase/code zwart. De afspraken zijn afgestemd met vertegenwoordigers van de regionale huisartsenorganisaties. We verzoeken huisartsen om de voorwaarden, die in het bovenste kader van het schema staan, in overweging te nemen bij overleg met het St. Antonius.

Het stroomschema is gebaseerd op de ‘Leidraad voor opname van patiënten met verdenking covid in het ziekenhuis’ en de ‘Leidraad triage thuisbehandeling versus verwijzen oudere patiënt met verdenking COVID-19’. De genoemde protocollen zijn voor intern gebruik en niet in te zien.

We hopen dat er voldoende wijkverplegers en zorgplekken beschikbaar blijven. Hier is aandacht voor in het regionale overleg acute zorg. We horen het graag als patiënten niet geplaatst kunnen worden. Stuur dan een e-mail naar RegiozorgNu.

Geplaatst in: RegiozorgNu

Nieuwsbrief ontvangen?

Alle nieuwsberichten

Transmuraal Incident Melden (TIM)

15 november 2023

Iedere huisarts ervaart wel eens een incident in de overdracht van de zorg vanuit bijvoorbeeld een ziekenhuis, thuiszorg of andere zorgorganisatie. We noemen dit transmurale incidenten. Om te leren van…

Lees verder

Aandacht voor valrisico

12 november 2023

Veel samenwerkingsverbanden hebben al langer aandacht voor valpreventie. Deze initiatieven waren vooral gericht op  ouderen met een hoog valrisico. In de domeinoverstijgende keten wordt nu ook gekeken naar ouderen met…

Lees verder

Verslag Spiegelbijeenkomst

26 oktober 2023

De jaarlijkse spiegelbijeenkomst over geïntegreerde chronische zorg van 5 oktober was een avond vol inzichten en discussies over de toekomst van de chronische zorg. Meer dan tachtig huisartsen, POH’s en…

Lees verder

Meer nieuwsberichten