Netwerk oncologie Noordwest-Utrecht opgericht

In 2022 starten we met de opbouw van een regionaal netwerk voor oncologische zorg. In een overleg met een brede groep professionals uit de hele regio bleek dat er een groot draagvlak is voor het vormen van een netwerkstructuur. Daarom is er een kerngroep ingericht bestaande uit professionals met verschillende achtergronden en uit verschillende wijksamenwerkingsverbanden. De kerngroep gaat als eerste aan de slag met het ontwikkelen van een sociale kaart en het organiseren van een netwerkbijeenkomst op woensdagmiddag 18 mei.

Wat gaan we doen?

Met het netwerk willen we:

  • de vindbaarheid van oncologische zorg buiten het ziekenhuis vergroten, voor patiënten en hulpverleners;
  • de samenhang en afstemming in de zorg vergroten;
  • multidisciplinaire scholing organiseren om de kennis van hulpverleners te vergroten.

Hier vind je het plan voor dit project.

Over de kerngroep

We hebben een kerngroep ingericht bestaande uit professionals met verschillende achtergronden en uit verschillende wijksamenwerkingsverbanden. Linda van de Poll van Raedelijn adviseert de kerngroep, vanuit haar ervaring met oncologienetwerken in andere regio’s.

De kerngroep gaat als eerste aan de slag met het ontwikkelen van een sociale kaart, en het organiseren van een netwerkbijeenkomst op woensdagmiddag 18 mei. Houd deze datum alvast vrij! Op het programma staan een multidisciplinaire scholing en ruimte om elkaar te leren kennen.

Op de hoogte blijven?

Wil je op de hoogte wilt blijven van de ontwikkelingen rond het oncologienetwerk? Meld je dan aan bij Ella Benedictus, e.benedictus@regiozorgnu.nl. Vermeld je naam, functie en waar je werkzaam bent en je ontvangt automatisch het laatste nieuws.

Geplaatst in: Oncologie, RegiozorgNu

Nieuwsbrief ontvangen?

Alle nieuwsberichten

Transmuraal Incident Melden (TIM)

15 november 2023

Iedere huisarts ervaart wel eens een incident in de overdracht van de zorg vanuit bijvoorbeeld een ziekenhuis, thuiszorg of andere zorgorganisatie. We noemen dit transmurale incidenten. Om te leren van…

Lees verder

Aandacht voor valrisico

12 november 2023

Veel samenwerkingsverbanden hebben al langer aandacht voor valpreventie. Deze initiatieven waren vooral gericht op  ouderen met een hoog valrisico. In de domeinoverstijgende keten wordt nu ook gekeken naar ouderen met…

Lees verder

Verslag Spiegelbijeenkomst

26 oktober 2023

De jaarlijkse spiegelbijeenkomst over geïntegreerde chronische zorg van 5 oktober was een avond vol inzichten en discussies over de toekomst van de chronische zorg. Meer dan tachtig huisartsen, POH’s en…

Lees verder

Meer nieuwsberichten