Project ‘Geriatrisch spreekuur’ van start

In november 2021 is het project ‘Geriatrisch spreekuur’ gestart. Doel van dit spreekuur is om dreigende kwetsbaarheid eerder in beeld te krijgen en te behandelen en de multidisciplinaire samenwerking te verbeteren. Huisartsenpraktijken in Maarssen-dorp, Harmelen en Vleuterweide organiseren in dit project een multidisciplinair spreekuur voor nog net niet kwetsbare ouderen. Dit spreekuur is dus bedoeld voor patiënten die nog niet in de module ‘Samenwerking rondom Kwetsbare Ouderen’ worden gezien. We vertellen je graag over de positieve ervaringen en het vervolg.

Hoe werkt het?

Voor het geriatrisch spreekuur worden patiënten uitgenodigd met valproblematiek en/of duizeligheid of cognitieve problemen bij wie nog geen kwetsbaarheid is vastgesteld. Op maat zijn naast de huisarts en praktijkondersteuner bijvoorbeeld ook een fysiotherapeut, ergotherapeut, specialist ouderengeneeskunde of welzijnsmedewerker aanwezig. In het consult vormen de professionals een beeld van de klacht. Vervolgens wordt een behandelplan gemaakt.

De eerste ervaringen

Het geriatrisch spreekuur is gestart in huisartsenpraktijk Hodes en Van Beek in Maarssen, in een project met subsidie van ZonMW. Het geriatrisch spreekuur werd gewaardeerd door patiënten en professionals, onder andere omdat een sneller en breder beeld van de klacht ontstond en omdat de samenwerking verbeterde.
In deze factsheet vind je meer informatie over de opgedane ervaringen.

Een structurele plek in de regio

Het succes uit dit eerdere project was aanleiding om te kijken of we deze werkwijze kunnen verbreden naar meer huisartsenpraktijken, naast de praktijk Hodes en Van Beek die nog steeds meedoet. Als de aanpak ook in andere praktijken succesvol is, willen we verkennen of het mogelijk is deze vorm van proactieve zorg een structurele plek in de regio te geven. Hierbij speelt uiteraard ook de bekostiging een rol. Dit project wordt door Zilveren Kruis gefinancierd vanuit de innovatiegelden (S3).

Vervolg

Eind 2021 zijn er zeven consulten geweest bij vier verschillende huisartsenpraktijken. Bedoeling is dat hier in 2022 nog twintig consulten bijkomen. Voor de zomer kun je de evaluatie en eventuele vervolgplannen lezen.

Meer informatie

Wil je meer weten over het project? Neem dan contact op met Ella Benedictus, e.benedictus@regiozorgnu.nl.

Geplaatst in: RegiozorgNu

Nieuwsbrief ontvangen?

Alle nieuwsberichten

Transmuraal Incident Melden (TIM)

15 november 2023

Iedere huisarts ervaart wel eens een incident in de overdracht van de zorg vanuit bijvoorbeeld een ziekenhuis, thuiszorg of andere zorgorganisatie. We noemen dit transmurale incidenten. Om te leren van…

Lees verder

Aandacht voor valrisico

12 november 2023

Veel samenwerkingsverbanden hebben al langer aandacht voor valpreventie. Deze initiatieven waren vooral gericht op  ouderen met een hoog valrisico. In de domeinoverstijgende keten wordt nu ook gekeken naar ouderen met…

Lees verder

Verslag Spiegelbijeenkomst

26 oktober 2023

De jaarlijkse spiegelbijeenkomst over geïntegreerde chronische zorg van 5 oktober was een avond vol inzichten en discussies over de toekomst van de chronische zorg. Meer dan tachtig huisartsen, POH’s en…

Lees verder

Meer nieuwsberichten