NUdigitaal

Update realisatie functionaliteit keten- en netwerkzorg

Binnen RegiozorgNU werken we sinds een jaar met het Ketenzorg Informatie Systeem (KIS) van Topicus, VIPLive. Topicus biedt aanvullend op de functionaliteit van het KIS ook een functionaliteit voor veilige communicatie met collega zorgverleners en met de patiënt, inclusief een PGO. Daarnaast kunnen in het systeem gezondheidsplannen worden aangemaakt en worden Advanced Care Planning en positieve gezondheid ondersteund. Ook zijn er aanvullende vragenlijsten voor diverse zorgprogramma’s beschikbaar.

Gefaseerde invoering

Afgelopen jaar hebben wij in pilots ervaring opgedaan met het systeem. Wij zijn met Topicus in gesprek over contractering en implementatie. Ook zijn wij gestart met de voorbereiding van de implementatie. We hebben collega zorggroepen als Huisartsen Zorg Drenthe en Unicum gesproken over hun ervaringen. Mede op basis hiervan is besloten om het systeem gefaseerd te gaan invoeren. Parallel hieraan willen we starten met gebruik van het NIS voor ouderenzorg, GLI en VVR. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de programmaleiders Ella Benedictus, Marian Verkerk en Danita van der Linden.
 
Naar verwachting zal het enige tijd duren voordat de implementatie volledig is afgerond. Tot die tijd zullen de PGO’s die momenteel worden gebruikt voor communicatie met de patiënt, zoals de Gezondheidsmeter van Curavista, uiteraard in gebruik blijven en ondersteund worden.

Meer weten?

Meer weten over VIPLive Samenwerken? Neem dan contact op met Tesse Zwijnenburg via t.zwijnenburg@regiozorgnu.nl van RegiozorgNU.

Geplaatst in: NUdigitaal

Nieuwsbrief ontvangen?

Alle nieuwsberichten

Transmuraal Incident Melden (TIM)

15 november 2023

Iedere huisarts ervaart wel eens een incident in de overdracht van de zorg vanuit bijvoorbeeld een ziekenhuis, thuiszorg of andere zorgorganisatie. We noemen dit transmurale incidenten. Om te leren van…

Lees verder

Aandacht voor valrisico

12 november 2023

Veel samenwerkingsverbanden hebben al langer aandacht voor valpreventie. Deze initiatieven waren vooral gericht op  ouderen met een hoog valrisico. In de domeinoverstijgende keten wordt nu ook gekeken naar ouderen met…

Lees verder

Verslag Spiegelbijeenkomst

26 oktober 2023

De jaarlijkse spiegelbijeenkomst over geïntegreerde chronische zorg van 5 oktober was een avond vol inzichten en discussies over de toekomst van de chronische zorg. Meer dan tachtig huisartsen, POH’s en…

Lees verder

Meer nieuwsberichten