NUdigitaal

Enquête ondersteuningsbehoefte

Vanuit RegiozorgNU willen we ICT-ondersteuning bieden die aansluit op de behoefte van de praktijken. Om deze behoefte te peilen, hebben we in afstemming met de klankbordgroep en de wijkmanagers een enquête opgesteld. Deze wordt voor eind februari verstuurd. De resultaten gebruiken we om de projecten binnen het programma NUdigitaal verder aan te scherpen en de gewenste ICT-ondersteuning te realiseren. In maart lees je meer over de resultaten.

Geplaatst in: NUdigitaal

Nieuwsbrief ontvangen?

Alle nieuwsberichten

Transmuraal Incident Melden (TIM)

15 november 2023

Iedere huisarts ervaart wel eens een incident in de overdracht van de zorg vanuit bijvoorbeeld een ziekenhuis, thuiszorg of andere zorgorganisatie. We noemen dit transmurale incidenten. Om te leren van…

Lees verder

Aandacht voor valrisico

12 november 2023

Veel samenwerkingsverbanden hebben al langer aandacht voor valpreventie. Deze initiatieven waren vooral gericht op  ouderen met een hoog valrisico. In de domeinoverstijgende keten wordt nu ook gekeken naar ouderen met…

Lees verder

Verslag Spiegelbijeenkomst

26 oktober 2023

De jaarlijkse spiegelbijeenkomst over geïntegreerde chronische zorg van 5 oktober was een avond vol inzichten en discussies over de toekomst van de chronische zorg. Meer dan tachtig huisartsen, POH’s en…

Lees verder

Meer nieuwsberichten