Hoe gevaarlijk is een DOAC? – werkafspraken

Veilige zorg leveren aan DOAC-gebruikers, dat is wat iedere betrokken zorgprofessional uiteindelijk wil. Maar wat heb je nodig om veilige zorg te kunnen verlenen? Tijdens een scholing, georganiseerd door de ziekenhuizen en regio-organisaties in Midden-Nederland, werd het belang van een goede communicatie tussen de verschillende zorgverleners benadrukt. Dit werd geïllustreerd aan de hand van een aantal uit het leven gegrepen casussen. Ook werd ingegaan op het belang van de onlangs vastgestelde regionale, transmurale werkafspraken DOAC’s, die gaan over het wederzijds delen van relevante zorginformatie. De werkgroep CVRM brengt de werkafspraken graag onder je aandacht.

Regionale werkafspraken DOAC’s

Bij de behandeling van patiënten met direct werkende orale anticoagulantia (DOAC’s) zijn verschillende zorgprofessionals betrokken. Bovendien is er een delicate balans tussen effectiviteit en veiligheid. Daarom is er behoefte aan heldere werkafspraken, zodat veilige en effectieve antistollingszorg geborgd is. De afspraken over de overdracht en communicatie rondom DOAC’s tussen de eerste, tweede en derde lijn zijn vastgelegd in het document Regionale werkafspraken DOAC’s. Het is belangrijk dat iedereen op de hoogte is van deze afspraken.

Voor de huisarts is vooral het volgende relevant:

  • De hoofdbehandelaar is ook verantwoordelijk voor herhaalreceptuur.
  • Bij start van de behandeling dienen indicatie en nierfunctie (i.v.m. controle behandelduur en dosering) op het recept genoteerd te worden.

Ter ondersteuning van de implementatie in jouw eigen praktijk zijn de volgende presentaties beschikbaar:

Meer informatie?

Op deze pagina vind je de meest actuele protocollen en documenten. Wil je meer weten? Stel je vraag aan kaderarts CVRM Myrna Leine via de consultatiefunctie in VIPLive.

Geplaatst in: Hart en vaatziekten

Nieuwsbrief ontvangen?

Alle nieuwsberichten

Transmuraal Incident Melden (TIM)

15 november 2023

Iedere huisarts ervaart wel eens een incident in de overdracht van de zorg vanuit bijvoorbeeld een ziekenhuis, thuiszorg of andere zorgorganisatie. We noemen dit transmurale incidenten. Om te leren van…

Lees verder

Aandacht voor valrisico

12 november 2023

Veel samenwerkingsverbanden hebben al langer aandacht voor valpreventie. Deze initiatieven waren vooral gericht op  ouderen met een hoog valrisico. In de domeinoverstijgende keten wordt nu ook gekeken naar ouderen met…

Lees verder

Verslag Spiegelbijeenkomst

26 oktober 2023

De jaarlijkse spiegelbijeenkomst over geïntegreerde chronische zorg van 5 oktober was een avond vol inzichten en discussies over de toekomst van de chronische zorg. Meer dan tachtig huisartsen, POH’s en…

Lees verder

Meer nieuwsberichten