NUdigitaal

NUdigitaal: digitale booster voor de regio

Het is alweer een tijdje stil geweest rond het ICT-plan om een versnelling aan te brengen in de digitalisering in de regio, maar dat wil niet zeggen dat er in de tussentijd niets is gebeurd. De programmaorganisatie is ingericht, het programma heeft de naam NUdigitaal gekregen en de deelprojecten zijn verder uitgewerkt. Ook is er een klankbordgroep samengesteld. Hoog tijd dus voor een update. Sam Siemssen, opdrachtgever vanuit RegiozorgNU en lid van de stuurgroep NUdigitaal beantwoordt vragen.

Waarom dit programma?

´De druk op de zorg neemt de komende jaren alleen maar toe. We zullen de zorg anders moeten gaan inrichten. ICT en digitalisering zijn geen doel op zich, maar moeten bijdragen aan wat we willen bereiken op het zorgvlak. Persoonsgerichte zorg, integrale zorg, meer regie bij de patiënt, meer tijd voor complexe zorg en een goede samenwerking in de hele keten. Door nu extra in ICT en digitalisering te investeren, kunnen we de zorg in de toekomst toegankelijk houden, met dezelfde kwaliteit. Wij zijn in de regio al goed bezig. OPEN is goed doorlopen en we hebben de nodige ervaring opgedaan met VIPLive. Nu we extra middelen hebben gekregen, ligt er een mooie kans om met elkaar flink door te pakken.’

Wat houdt het programma in?

‘NUdigitaal is onderverdeeld in drie clusters. Het eerste cluster gaat over het inrichten van een regionale digitale communicatie-infrastructuur. Deze moet het mogelijk maken om op een veilige en gebruiksvriendelijke manier met elkaar te kunnen samenwerken en zorg op afstand te kunnen bieden. De activiteiten van het tweede cluster hebben te maken met datamanagement. Het is de bedoeling dat we straks aan de hand van data-analyses gerichter kunnen werken aan persoonsgerichte zorg en preventieve zorg. Onder het derde cluster vallen projecten die zorg op afstand ondersteunen. Denk aan blended care, telemonitoring en teleconsultatie. Daar gaan we pilots mee draaien.’

Waarom doen we dit op regionaal niveau?

‘Je hebt meer slagkracht. Wil je instrumenten in kunnen zetten als telemonitoring of eHealth, dan moet je je afvragen of je dat nog op praktijkniveau moet willen organiseren. Denk aan het onderhandelen over en het maken van afspraken over digitale systemen en over koppelingen met systemen van andere zorgaanbieders. Je hebt een bepaalde schaalgrootte nodig om dit efficiënt te kunnen doen. Uiteindelijk is het doel om het de praktijken gemakkelijker te maken en hen ontzorgen op ICT-gebied. Op die manier kunnen zij meer tijd besteden aan het bieden van goede zorg.’

Wat speelt er het komende jaar?

‘Dit jaar staat in het teken van het op orde brengen van de basis die het mogelijk moet maken om straks gebruik te kunnen maken van digitale zorginnovaties. Voor de eerste fase van het programma is Doike Zweers aangesteld als programmamanager. Doike heeft veel ervaring op het vlak van ICT en de zorg, zij kan ons hier heel goed bij helpen.
Op dit moment richten we een ondersteunende organisatie in bij RegiozorgNU. Er komt een ICT-manager en een Chief Medical Information Officer (CMIO). De CMIO is een inhoudelijke sparringpartner die een brugfunctie vervult tussen ICT en de praktijken en die de rol vertegenwoordigd van de zorgverleners. We zoeken hiervoor nog een (bij voorkeur) praktiserend huisarts in het verzorgingsgebied van RegiozorgNU.
Verder gaan we met elkaar keuzes maken. Een van de keuzes die binnenkort voorligt is: gaan we op termijn naar één HIS? Daar zitten mijns inziens vele voordelen aan. Onder andere zijn we dan gemakkelijker in staat om te innoveren en applicaties toe te voegen. Maar de voordelen moeten wel opwegen tegen de risico’s en de nadelen op praktijkniveau. Dat zijn we nu met elkaar aan het onderzoeken.

Ook peilen we de behoefte aan ICT-ondersteuning bij de prakijken. Dat doen we om straks goede ondersteuning aan de praktijken te kunnen bieden. Verder zijn we gestart met de voorbereidingen voor het datamanagement. We gaan kijken welke data en analyses we nodig hebben op praktijk-, wijk- en regioniveau. Dat gaan we in werkgroepen met elkaar bepalen.’

Hoe worden de praktijken bij dit alles betrokken?

‘Dat is een uitdaging. Draagvlak is essentieel. Er ligt al heel erg veel op het bordje van praktijken en zorgverleners en nu moeten ze ook nog tijd hierin investeren. Het is fijn om te zien dat er voldoende huisartsen bereid zijn gevonden om zitting te nemen in een klankbordgroep. Hierin zijn alle HAGRO’s vertegenwoordigd. Samen met deze klankbordgroep wordt het programma verder vormgegeven. De leden denken met ons mee over de aanpak van de verschillende projecten. Zij informeren en betrekken de praktijken en hun collega’s bij wat er speelt. Als er behoefte aan is, beleggen we sessies en gaan we bij praktijken langs. Hoe dan ook gaat we ons er de komende tijd hard voor maken om ICT hoog op de agenda te zetten en te houden.’

Meer informatie

Wil je meer weten over NUdigitaal? Bekijk de NUdigitaal pagina.

Geplaatst in: NUdigitaal, RegiozorgNu

Nieuwsbrief ontvangen?

Alle nieuwsberichten

Transmuraal Incident Melden (TIM)

15 november 2023

Iedere huisarts ervaart wel eens een incident in de overdracht van de zorg vanuit bijvoorbeeld een ziekenhuis, thuiszorg of andere zorgorganisatie. We noemen dit transmurale incidenten. Om te leren van…

Lees verder

Aandacht voor valrisico

12 november 2023

Veel samenwerkingsverbanden hebben al langer aandacht voor valpreventie. Deze initiatieven waren vooral gericht op  ouderen met een hoog valrisico. In de domeinoverstijgende keten wordt nu ook gekeken naar ouderen met…

Lees verder

Verslag Spiegelbijeenkomst

26 oktober 2023

De jaarlijkse spiegelbijeenkomst over geïntegreerde chronische zorg van 5 oktober was een avond vol inzichten en discussies over de toekomst van de chronische zorg. Meer dan tachtig huisartsen, POH’s en…

Lees verder

Meer nieuwsberichten