Nieuw gezicht: Stéphanie de Swart, programmaleider zorgvernieuwing a.i.

Stéphanie de Swart gaat tijdelijk aan de slag bij RegiozorgNU als programmaleider zorgvernieuwing GGZ en Jeugd. Stéphanie werkt als consultant en heeft ervaring bij diverse (zorg-)organisaties, waaronder in de GGZ. Ze heeft een achtergrond in de psychologie en consultancy, komt uit Bilthoven en is 29 jaar. Ze stelt zich hier aan je voor.

Foto Stephanie de Swart

Stéphanie: “Sinds 2020 werk ik voor Neo-Mundo, een bureau dat zich volledig richt op de zorgsector. Bij Neo-Mundo zijn onze taken in twee categorieën te verdelen: op interimbasis werken bij zorgorganisaties en het verzorgen van werving en selectie van functies in het hogere segment.
Vóór mijn werk als consultant heb ik een aantal jaren gewerkt als basispsycholoog en zorgcoördinator bij verschillende GGZ-instellingen binnen en buiten de regio. Door mijn achtergrond, heb ik de eerste lijn zowel vanuit hulpverlenersperspectief als organisatieperspectief kunnen meemaken, wat tot nieuwe inzichten heeft geleid. De eerstelijnszorg is (en blijft) een sector die in beweging is. Ik sluit mij graag aan bij RegiozorgNU door in gesprek te gaan met de betrokkenen, nieuwe kansen te ontdekken en zo te ondersteunen bij een goede samenwerking in de regio.

Ik focus mij de komende periode op het verder uitdragen van een gezamenlijke visie op GGZ en Jeugd en het voortzetten van de actiepunten op deze thema’s. Heb je vragen of wil je van gedachten wisselen? Neem vooral contact met mij op via s.deswart@regiozorgnu.nl.”

Geplaatst in: RegiozorgNu

Nieuwsbrief ontvangen?

Alle nieuwsberichten

Transmuraal Incident Melden (TIM)

15 november 2023

Iedere huisarts ervaart wel eens een incident in de overdracht van de zorg vanuit bijvoorbeeld een ziekenhuis, thuiszorg of andere zorgorganisatie. We noemen dit transmurale incidenten. Om te leren van…

Lees verder

Aandacht voor valrisico

12 november 2023

Veel samenwerkingsverbanden hebben al langer aandacht voor valpreventie. Deze initiatieven waren vooral gericht op  ouderen met een hoog valrisico. In de domeinoverstijgende keten wordt nu ook gekeken naar ouderen met…

Lees verder

Verslag Spiegelbijeenkomst

26 oktober 2023

De jaarlijkse spiegelbijeenkomst over geïntegreerde chronische zorg van 5 oktober was een avond vol inzichten en discussies over de toekomst van de chronische zorg. Meer dan tachtig huisartsen, POH’s en…

Lees verder

Meer nieuwsberichten