Nu indienen projectvoorstel innovatiegelden

Het is voor huisartsenpraktijken en multidisciplinaire samenwerkingsverbanden weer mogelijk om voorstellen in te dienen voor innovatieprojecten, ook wel S3-projecten genoemd. Dus: heb je ideeën over hoe we de zorg met elkaar verder kunnen verbeteren en wil je aan de slag met innovatie? Dien dan nu je projectvoorstel in.

Quadruple Aim-doelstellingen

Het projectresultaat dient zoveel mogelijk te voldoen aan de Quadruple Aim-doelstellingen: meer werkplezier voor zorgprofessionals, afbuigen van stijgende zorgkosten, verhogen
van de ervaren kwaliteit van zorg, verhogen van de gezondheidsvaardigheden van de populatie.

Indienen projectvoorstel

Projectvoorstellen kunnen uiterlijk donderdag 31 maart worden ingediend. Dit doe je door het aanvraagformulier te mailen naar Emma Smeets, bestuurssecretaris van RegiozorgNU.

Beoordeling

De onafhankelijke multidisciplinaire adviesraad van RegiozorgNU beoordeelt de projectvoorstellen op basis van de criteria. Medio april wordt bekend welke voorstellen worden gehonoreerd.

Meer weten?

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Emma Smeets via e.smeets@regiozorgnu.nl.

Geplaatst in: RegiozorgNu

Nieuwsbrief ontvangen?

Alle nieuwsberichten

Transmuraal Incident Melden (TIM)

15 november 2023

Iedere huisarts ervaart wel eens een incident in de overdracht van de zorg vanuit bijvoorbeeld een ziekenhuis, thuiszorg of andere zorgorganisatie. We noemen dit transmurale incidenten. Om te leren van…

Lees verder

Aandacht voor valrisico

12 november 2023

Veel samenwerkingsverbanden hebben al langer aandacht voor valpreventie. Deze initiatieven waren vooral gericht op  ouderen met een hoog valrisico. In de domeinoverstijgende keten wordt nu ook gekeken naar ouderen met…

Lees verder

Verslag Spiegelbijeenkomst

26 oktober 2023

De jaarlijkse spiegelbijeenkomst over geïntegreerde chronische zorg van 5 oktober was een avond vol inzichten en discussies over de toekomst van de chronische zorg. Meer dan tachtig huisartsen, POH’s en…

Lees verder

Meer nieuwsberichten