NUdigitaal

Update VIPLive Samenwerken

Zoals in januari aangekondigd, gaan we VIPLive Samenwerken gefaseerd invoeren. VIPLive Samenwerken is een aanvulling op het Ketenzorg Informatie Systeem van VIPLive. We zijn druk bezig met de voorbereidingen voor de invoering. Met de werkgroep ouderen en de werkgroepen chronische zorg stemmen we af hoe we het systeem op maat in kunnen richten. Alle zorgverleners die een rol spelen in de programma’s en modules krijgen een rol in VIPLive Samenwerken. Lees meer over de plannen voor de invoering en hoe de scholing er uit gaat zien.

Over VIPLive Samenwerken

VIPLive Samenwerken is een netwerkinformatiesysteem (NIS) in VIPLive. Wij zien het als een waardevolle aanvulling op de huidige KIS-functionaliteiten voor de module ouderen en de ketenzorg. VIPLive Samenwerken maakt de communicatie mogelijk tussen zorgverleners onderling en tussen zorgverleners en patiënten en zorgt ervoor dat deze veilig en gemakkelijk digitaal met elkaar samen kunnen werken.

Implementatie ouderenzorg

De implementatie in de ouderenzorg bereiden we voor met de werkgroep ouderen en de wijksamenwerkingsverbanden. We maken afspraken over onder andere de rollen van de diverse professionals in het systeem, de verwijsredenen en de informatie die meegestuurd wordt met een verwijzing of consultatie.

Scholing VIPLive samenwerken ouderenzorg
In april starten we in wijksamenwerkingsverband Montfoort-Linschoten met de scholing, in de vorm van een gezamenlijke workshop. Aan de scholing nemen alle partners in het netwerk rondom ouderen deel, te beginnen met de huisartsenpraktijken en ketenpartners waarmee veel wordt samengewerkt. Tijdens de workshop gaat we in op de zorgprocessen van ouderenzorg en hoe VIPLive Samenwerken deze kan ondersteunen.
De andere wijksamenwerkingsverbanden volgen daarna. De wijkcoördinatoren van de wijksamenwerkingsverbanden zijn op de hoogte van de planning. Het doel is om eind 2022 VIPLive Samenwerken in alle wijksamenwerkingsverbanden geïntroduceerd te hebben.

Ga alvast aan de slag
Over enige tijd zijn de nieuwe functionaliteiten al te vinden in je VIPLive-omgeving. Ga er vooral mee aan de slag, je hoeft niet te wachten tot jouw wijksamenwerkingsverband aan de beurt is voor de ouderenzorgworkshop. Hoe meer ervaring er al is, hoe gemakkelijker en sneller de introductie in het wijksamenwerkingsverband zal verlopen.

Implementatie chronische zorg en GLI

Voor de chronische zorg en de GLI wordt afgestemd met de verschillende werkgroepen van deze ketens. Ook worden afspraken gemaakt over de rollen van de diverse professionals in het systeem, de verwijsredenen en de informatie die meekomt met een verwijzing of consultatie.

Scholing implementatie chronische zorg
De scholing bestaat uit twee interactieve webinars ‘VIPLive Samenwerken chronische zorg’. Deze zijn bedoeld voor alle huisartsen, POH’s en de ketenpartners die werken in de chronische zorg.
Binnenkort worden hiervoor via de mail en via de nieuwsbrief uitnodigingen verstuurd.

Tijdens deze training zie je hoe het systeem het zorgproces ondersteunt, komt het gebruik van de nieuwe functionaliteiten aan bod, probeer je nieuwe functionaliteiten uit aan de hand van casussen en kijken we naar de koppeling met enkele veelgebruikte HISsen.

Meer weten?

Heb je vragen over VIPLive Samenwerken? Mail deze aan Tesse Zwijnenburg via t.zwijnenburg@regiozorgnu.nl.

Geplaatst in: NUdigitaal

Nieuwsbrief ontvangen?

Alle nieuwsberichten

Transmuraal Incident Melden (TIM)

15 november 2023

Iedere huisarts ervaart wel eens een incident in de overdracht van de zorg vanuit bijvoorbeeld een ziekenhuis, thuiszorg of andere zorgorganisatie. We noemen dit transmurale incidenten. Om te leren van…

Lees verder

Aandacht voor valrisico

12 november 2023

Veel samenwerkingsverbanden hebben al langer aandacht voor valpreventie. Deze initiatieven waren vooral gericht op  ouderen met een hoog valrisico. In de domeinoverstijgende keten wordt nu ook gekeken naar ouderen met…

Lees verder

Verslag Spiegelbijeenkomst

26 oktober 2023

De jaarlijkse spiegelbijeenkomst over geïntegreerde chronische zorg van 5 oktober was een avond vol inzichten en discussies over de toekomst van de chronische zorg. Meer dan tachtig huisartsen, POH’s en…

Lees verder

Meer nieuwsberichten