Aanpassing ZorgDomein claudicatio-klachten

Huisartsen vanuit de eerste lijn kunnen gebruik maken van het vaatlab van het Antonius Ziekenhuis voor aanvullende diagnostiek bij perifeer arterieel vaatlijden. Voor diagnostiek hoeft de huisarts niet te verwijzen naar de vaatchirurg. De verwijsafspraak voor perifeer arterieel vaatlijden naar het Antonius Ziekenhuis (PAV) in ZorgDomein is hier onlangs op aangepast. De indicaties voor verwijzing naar de vaatchirurg voor arterieel vaatlijden zijn nu:
• Falen van gesuperviseerde looptraining
• Acute ischemie
• Diabetes Mellitus met wond aan voet
• PAV met nacht-/rustpijn en/of wonden

Het is vaak niet nodig om patiënten met claudicatio-klachten voor een operatieve ingreep door te sturen naar de vaatchirurg. Dat blijkt uit een onderzoek door Zorginstituut Nederland. Met een goed uitgevoerde looptraining onder supervisie van de fysiotherapeut, daalt het aantal patiënten dat uiteindelijk een dotterbehandeling of operatieve ingreep nodig heeft. Inmiddels is Zorgdomein aangepast om onterechte of te vroege verwijzingen te voorkomen.

Via de ZorgDomein-ingang van het Antonius Ziekenhuis kun je nu eenvoudig een enkel-arm-index met looptest aanvragen zonder tussenkomst van een vaatchirurg. De huisarts ontvangt de uitslag en advies per brief. Als blijkt dat de patiënt in aanmerking komt voor een looptraining, volgt hij of zij deze onder regie van de huisarts. Met een looptraining vermindert het aantal onnodige behandelingen en zorgen we samen voor meer zinnige zorg. Hier vind je gespecialiseerde fysiotherapeuten bij jou in de buurt.

Mochten de klachten onvoldoende verminderen door de looptraining, dan kun je de patiënt uiteraard alsnog doorsturen naar de vaatchirurg.

Relevante links:

Geplaatst in: Hart en vaatziekten

Nieuwsbrief ontvangen?

Alle nieuwsberichten

Transmuraal Incident Melden (TIM)

15 november 2023

Iedere huisarts ervaart wel eens een incident in de overdracht van de zorg vanuit bijvoorbeeld een ziekenhuis, thuiszorg of andere zorgorganisatie. We noemen dit transmurale incidenten. Om te leren van…

Lees verder

Aandacht voor valrisico

12 november 2023

Veel samenwerkingsverbanden hebben al langer aandacht voor valpreventie. Deze initiatieven waren vooral gericht op  ouderen met een hoog valrisico. In de domeinoverstijgende keten wordt nu ook gekeken naar ouderen met…

Lees verder

Verslag Spiegelbijeenkomst

26 oktober 2023

De jaarlijkse spiegelbijeenkomst over geïntegreerde chronische zorg van 5 oktober was een avond vol inzichten en discussies over de toekomst van de chronische zorg. Meer dan tachtig huisartsen, POH’s en…

Lees verder

Meer nieuwsberichten