Bijeenkomst ‘Het andere gesprek’- een terugblik

Op 15 maart organiseerde RegiozorgNU een bijeenkomst over ‘Het andere gesprek’ voor huisartsen, POH’s en ketenpartners. Karolien van den Brekel, huisarts en consulent preventie en Wouter Hart, auteur van het boek Verdraaide organisaties namen de deelnemers op een inspirerende manier mee in het gedachtengoed van Positieve Gezondheid en Werken vanuit de bedoeling.

In oefensessies kregen de deelnemers de gelegenheid om aan de hand van casuïstiek te oefenen met het andere gesprek. Deelnemers dachten tijdens deze sessies met de wijkcoördinatoren Helga Koelemij, Wytse Brongers, Carian van der Sman, medisch directeur Kristel van Asselt en consulent Moniek Bakker van RegiozorgNU na over welk verwijsaanbod zou passen bij deze manier van gespreksvoering met patiënten.

Tijdens haar presentatie vroeg Karolien: ‘Wat zou je morgen al anders kunnen doen in je gespreksvoering om de patiënt meer centraal te stellen?’ Ook vroeg ze naar de behoefte van de deelnemers waar RegiozorgNU de komende tijd aandacht aan kan besteden in het kader van de eigen gezondheid van de professionals. Er zijn mooie ideeën verzameld, waar we later op terug zullen komen in het project ‘Samen op koers naar een gezonde regio, begin bij jezelf’. Binnenkort volgt hierover meer via deze nieuwsbrief.

Deelnemers waardeerden de bijeenkomst met gemiddeld een 9 en er was een groot animo voor een vervolgaanbod. Heb je de bijeenkomst gemist? Bekijk dan de diapresentatie (pdf).

Geplaatst in: RegiozorgNu

Nieuwsbrief ontvangen?

Alle nieuwsberichten

Transmuraal Incident Melden (TIM)

15 november 2023

Iedere huisarts ervaart wel eens een incident in de overdracht van de zorg vanuit bijvoorbeeld een ziekenhuis, thuiszorg of andere zorgorganisatie. We noemen dit transmurale incidenten. Om te leren van…

Lees verder

Aandacht voor valrisico

12 november 2023

Veel samenwerkingsverbanden hebben al langer aandacht voor valpreventie. Deze initiatieven waren vooral gericht op  ouderen met een hoog valrisico. In de domeinoverstijgende keten wordt nu ook gekeken naar ouderen met…

Lees verder

Verslag Spiegelbijeenkomst

26 oktober 2023

De jaarlijkse spiegelbijeenkomst over geïntegreerde chronische zorg van 5 oktober was een avond vol inzichten en discussies over de toekomst van de chronische zorg. Meer dan tachtig huisartsen, POH’s en…

Lees verder

Meer nieuwsberichten