Herziene standaard COPD-zorg

Halverwege vorig jaar is de herziene zorgstandaard COPD ontwikkeld en tijdens de spiegelbijeenkomst kort belicht. In dit artikel lees je een beknopte samenvatting van de belangrijkste aanpassingen.

In de derde herziening van de standaard is het gefixeerde afkappunt voor obstructie vervangen door een leeftijdsafhankelijk afkappunt. De ernst van COPD wordt nu vooral bepaald door de ziektelast. Ook is er meer aandacht voor de behoeften van de patiënt en voor zelfmanagement.

De belangrijkste kernboodschappen uit de standaard zijn:

  • Verricht spirometrie bij (ex)rokers van >40 jaar met langdurige of recidiverende luchtwegklachten.
  • Stoppen met roken en meer bewegen zijn de basis van het beleid.
  • Behandel klachten met kort- en langwerkende luchtwegverwijders.
  • Overweeg alleen inhalatiecorticosteroïden bij patiënten met frequente exacerbaties. Als deze na een jaar niet zijn afgenomen, staak dan de ICS.

Heb je vragen over dit artikel of over COPD-zorg in het algemeen?  Inhoudelijke vragen kun je stellen aan kaderhuisartsartsen Roel Wennekes of Ingrid Looimans. Dit kan in de VIPLive-omgeving via de knop Consultatie. Hier kies je voor de optie Kaderartsen – Kaderarts COPD. Hierbij kun je ook bepalen welke patiëntengegevens je meestuurt met je vraag. Vragen over de keten kun je sturen naar Marian Verkerk, Programmaleider chronische zorg, m.verkerk@regiozorgnu.nl.

Geplaatst in: COPD

Nieuwsbrief ontvangen?

Alle nieuwsberichten

Transmuraal Incident Melden (TIM)

15 november 2023

Iedere huisarts ervaart wel eens een incident in de overdracht van de zorg vanuit bijvoorbeeld een ziekenhuis, thuiszorg of andere zorgorganisatie. We noemen dit transmurale incidenten. Om te leren van…

Lees verder

Aandacht voor valrisico

12 november 2023

Veel samenwerkingsverbanden hebben al langer aandacht voor valpreventie. Deze initiatieven waren vooral gericht op  ouderen met een hoog valrisico. In de domeinoverstijgende keten wordt nu ook gekeken naar ouderen met…

Lees verder

Verslag Spiegelbijeenkomst

26 oktober 2023

De jaarlijkse spiegelbijeenkomst over geïntegreerde chronische zorg van 5 oktober was een avond vol inzichten en discussies over de toekomst van de chronische zorg. Meer dan tachtig huisartsen, POH’s en…

Lees verder

Meer nieuwsberichten