Project zij-instromers ‘Doktersassistent in de huisartsenpraktijk’ gestart

Binnen de huisartsenzorg wordt een dringend tekort aan doktersassistenten ervaren. Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg, ROC en UWV zijn daarom met een project gestart om meer instroom van doktersassistenten te creëren. RegiozorgNU heeft bij dit project aangesloten. Voor huisartsenpraktijken in de regio is het vanaf nu mogelijk om zich op te geven voor het traject om zij-instromers op te leiden tot doktersassistenten.

Dit project van SSFH, ROC, UWV en RegiozorgNU heeft als doel zij-instromers te trekken naar de huisartsenzorg. De opleiding wordt laagdrempelig opgezet. Dit wordt gedaan door degelijke scholing aan te bieden, te faciliteren tijdens het werving- en selectieproces en subsidies aan te bieden voor de scholingskosten.

Wat krijgt je als huisartsenpraktijk?

Je krijgt een gemotiveerde student die gedurende het scholingstraject werkzaam is in de praktijk. De scholingskosten van het ROC Utrecht worden vergoed door UWV indien een kandidaat vanuit een WW-uitkering de opleiding start. De scholingskosten van kandidaten die niet vanuit een WW-uitkering starten, worden het eerste jaar vergoed door SSFH. Voor het tweede jaar wordt in andere pilotregio’s het tweede jaar ook vergoedt door SSFH. Binnen RegiozorgNU zijn we momenteel aan het kijken of dit ook voor onze regio mogelijk is. SSFH zal voor deze huisartsenpraktijken een subsidie aanvragen, waarmee voor deze praktijken de kosten vrijwel volledig worden gefinancierd.

Wat houdt de opleiding in?

De opleiding is een BBL-traject (beroepsbegeleidende leerweg) waarin de opleiding gecombineerd wordt met het werken in de praktijk. Na selectie en matching met de praktijk, neem je iemand aan voor minimaal 16 uur per week gedurende dit traject. Het scholingstraject duurt max. twee jaar.
De opleiding word gegeven door ROC Utrecht. Tijdens deze scholing wordt gewerkt aan de competenties in de huisartsenpraktijk. Een keer per week is er een scholingsdag op het ROC Utrecht. De opleidingsduur duurt maximaal twee jaar en is afhankelijk van de vooropleiding en eventuele vrijstellingen.

Wat is het profiel van de zij-instromers?

Voor dit traject worden enthousiaste en leergierige zij-instromers gezocht. Zij moeten geïnteresseerd zijn in het werken als doktersassistent, over goede sociale vaardigheden beschikken en deskundig worden in het werken in de huisartsenpraktijk. Er wordt minimaal een afgeronde vooropleiding vmbo-TL of mavo verwacht, met daadkracht, levenservaring en leergierige houding. De zij-instromers kunnen uit verschillende vakgebieden komen, bijv. uit de zorg, de luchtvaart of hospitality.

Wanneer start de opleiding?

Na de sollicitatieprocedure gaat de praktijk een praktijkleerovereenkomst aan met de student voor de duur van de opleiding. De minimale beloning is volgens CAO huisartsenzorg, leerlingenschaal met tenminste minimumloon trede II. In leerjaar 2 gaat de student naar tenminste minimumloon trede III.
Het streven is om de opleiding te starten per september 2022.

Interesse?

Huisartsenpraktijken die interesse hebben om deel te nemen aan dit project, kunnen zich aanmelden door een mail te sturen naar Stephanie de Swart.
Benoem in de mail svp:

  • naam van de praktijk
  • naam contactpersoon
  • adresgegevens
  • telefoonnummer
  • Voor hoeveel uren per week je een BBL-student kunt aannemen (indien het om vaste dagen gaat, dit s.v.p. ook vermelden)

Meer informatie

Wil je meer weten over het project? Neem dan contact op met Stephanie de Swart.

Geplaatst in: RegiozorgNu

Nieuwsbrief ontvangen?

Alle nieuwsberichten

Transmuraal Incident Melden (TIM)

15 november 2023

Iedere huisarts ervaart wel eens een incident in de overdracht van de zorg vanuit bijvoorbeeld een ziekenhuis, thuiszorg of andere zorgorganisatie. We noemen dit transmurale incidenten. Om te leren van…

Lees verder

Aandacht voor valrisico

12 november 2023

Veel samenwerkingsverbanden hebben al langer aandacht voor valpreventie. Deze initiatieven waren vooral gericht op  ouderen met een hoog valrisico. In de domeinoverstijgende keten wordt nu ook gekeken naar ouderen met…

Lees verder

Verslag Spiegelbijeenkomst

26 oktober 2023

De jaarlijkse spiegelbijeenkomst over geïntegreerde chronische zorg van 5 oktober was een avond vol inzichten en discussies over de toekomst van de chronische zorg. Meer dan tachtig huisartsen, POH’s en…

Lees verder

Meer nieuwsberichten