Verslag eerste Utrechtse transmurale inspiratiedag

Unicum, HUS, RegiozorgNU, het St. Antonius en het Diakonessenhuis hielden op 15 april een eerste transmurale inspiratiedag. Huisartsen en specialisten onderzochten op welke manier de medische zorg zodanig ingericht kan worden dat patiënt, huisarts en specialist in onze regio nog beter hun werk kunnen doen en de juiste zorg op de juiste plek wordt geleverd. Een kort verslag.

Sander Gerritsen (lid RvC HUS en nauw betrokken bij het nieuwe hoofdlijnenakkoord) nam de aanwezigen mee in de eerste stappen op weg naar het nieuwe hoofdlijnenakkoord. Vier zaken staan centraal: we moeten af van marktwerking en meer gaan samenwerken. Dat betekent ook meer passende zorg in plaats van iedereen zijn eigen ding. We gaan meer investeren in gegevensuitwisseling en een passend IT-landschap. Aparte en andere financiering voor verschillende soorten zorg en een andere organisatie van zorg over de schotten heen, want veel problematiek blijkt sociale problematiek. Met als basis onder alle plannen: regionaal organiseren, dichtbij de burger.

Daarna gingen de aanwezigen in groepen uiteen om te brainstormen over samenwerking in zijn algemeenheid en in een tweede sessie per specialisme. Vragen die hierbij beantwoord moesten worden waren: Waarom willen we dit? Wat is het/wat verandert er? Wat levert het op? En wie/wat is er voor nodig? Een greep uit de ideeën:

  • Teleconsultatie voor niet-spoedeisende vragen. Je bespaart wachttijd aan de telefoon. Maak de consultatie laagdrempelig door een chatfunctie en zorg ervoor dat je documenten kunt toevoegen.
  • Goede digitale uitwisseling van contacten.
  • Reuma, non inflammatoire doorverwijzingen terugdringen.
  • Het slaapcentrum voorkomt veel doorverwijzingen naar neurologie.
  • Beslisbomen maken om te bepalen of je als huisarts patiënten moet insturen.
  • Eén regionale thuismonitoringapp voor longpatiënten die signaleert of het slechter gaat en zorg nodig is.
  • Uitslagen vaker digitaal doorgeven aan patiënten.
  • Eerste lijn beter begeleiden en onderlinge samenwerken, zodat geen artrose en overbelasting meer wordt doorverwezen.

Na afloop van de sessies zetten de deelnemers hun ‘ballen’ in op de meest aansprekende voorstellen. Na sessie één werd aangegeven dat met name winst te behalen valt bij samenwerking, consultatie en diagnostiek. Na sessie twee gingen de meeste ballen in de bak van specialismen maag-darm-lever (zowel van huisartsen als specialisten), gevolgd door gynaecologie en urologie. Kindergeneeskunde stond op vier, met vooral ballen van huisartsen.

De ideeën uit de sessie worden gebundeld. In oktober volgt een tweede inspiratiedag. Bekijk hier de ultrakorte of de korte videoimpressie.

Geplaatst in: RegiozorgNu

Nieuwsbrief ontvangen?

Alle nieuwsberichten

Transmuraal Incident Melden (TIM)

15 november 2023

Iedere huisarts ervaart wel eens een incident in de overdracht van de zorg vanuit bijvoorbeeld een ziekenhuis, thuiszorg of andere zorgorganisatie. We noemen dit transmurale incidenten. Om te leren van…

Lees verder

Aandacht voor valrisico

12 november 2023

Veel samenwerkingsverbanden hebben al langer aandacht voor valpreventie. Deze initiatieven waren vooral gericht op  ouderen met een hoog valrisico. In de domeinoverstijgende keten wordt nu ook gekeken naar ouderen met…

Lees verder

Verslag Spiegelbijeenkomst

26 oktober 2023

De jaarlijkse spiegelbijeenkomst over geïntegreerde chronische zorg van 5 oktober was een avond vol inzichten en discussies over de toekomst van de chronische zorg. Meer dan tachtig huisartsen, POH’s en…

Lees verder

Meer nieuwsberichten