NUdigitaal

VIPLive Samenwerken implementatie chronische zorg & GLI en ouderen

De (voorbereiding van de) implementatie van VIPLive Samenwerken is in volle gang. Voor ouderenzorg wordt het NIS per wijksamenwerkingsverband (WSV) uitgerold. We bereiden de implementatie voor in nauwe samenwerking met de wijkmanager en een implementatieteam dat per WSV wordt samengesteld. Zo kunnen we per WSV maatwerk leveren. De zorginhoudelijke voorbereiding van het programma ouderen vindt uiteraard plaats onder regie van Programmamanager Ella Benedictus, in nauwe samenwerking met de werkgroep ouderen. Als eerste is WSV Montfoort/ Linschoten aan de beurt, daarna volgen de samenwerkingsverbanden in Stichtse Vecht.

Voor het gebruik van VIPLive Samenwerken voor chronische zorg en GLI worden de functionaliteiten in een keer Regiozorgbreed in gebruik genomen. Ook hier is de zorginhoudelijke voorbereiding in handen van de werkgroepen chronische zorg en GLI (onder leiding van Marian Verkerk en Danita van der Linden).

Belangrijke data NIS-implementatie

  • Webinar VIPLive chronische zorg en GLI: 24 mei en 16 juni
  • Workshop VIPLive ouderenzorg Montfoort Linschoten: 30 mei
  • Training key-users: 23 mei

Wanneer is de functionaliteit beschikbaar

VIPLive Samenwerken staat momenteel voor alle zorgprogramma’s open voor alle bij RegiozorgNU gecontracteerde zorgverleners. Voor ouderenzorg worden tijdens de implementatie per WSV stapsgewijs ook de overige netwerkpartners toegevoegd aan het systeem. Hiervoor is het belangrijk om met de netwerkpartners heldere samenwerkingsafspraken te maken. Die vormen immers de basis voor het gebruik van VIPLive Samenwerken. Momenteel worden de vragenlijsten, die als onderdeel van de verschillende zorgprogramma’s gebruikt gaan worden, ingericht. Het is dus mogelijk dat je die, als je een kijkje gaat nemen in het systeem nog niet (allemaal) ziet. Eind mei zijn deze vragenlijsten toegevoegd. Neem vooral alvast een kijkje in VIPLive.

Mocht je account niet lijken te werken, neem dan contact op met de helpdesk van VIPLive op nummer +31885281020 of neem contact op met de projectleider implementatie VIPLive, Tesse Zwijnenburg. t.zwijnenburg@regiozorgnu.nl 

Geplaatst in: NUdigitaal

Nieuwsbrief ontvangen?

Alle nieuwsberichten

Meer nieuwsberichten