Do’s en dont’s GLI bij Liraglutide en Mysimba

Sinds kort worden Liraglutide en Mysimba vergoed voor mensen met overgewicht. Voorwaarde is deelname aan een GLI. Er komt dus een nieuwe groep potentiële deelnemers bij: mensen die een GLI aanvragen omdat ze dan het medicijn kunnen krijgen. Het is van belang om goed te kijken of patiënten intrinsiek gemotiveerd zijn om deel te nemen aan een GLI. Zo nee, dan leidt dit mogelijk tot een flink aantal afhakers. Dit heeft een negatieve invloed op het groepsproces én op de bedrijfsvoering.

We willen graag dat patiënten goed geïnformeerd worden en dat iedereen de juiste informatie heeft. Regiobreed willen we de volgende afspraken maken:

  • De eerste motivatie om deel te willen nemen aan een GLI moet intrinsieke motivatie zijn om de leefstijl te willen veranderen. Liraglutide en Mysimba kunnen mogelijk aanvullend worden ingezet. Hoe eerder deze selectie plaatsvindt, hoe beter. Dit om teleurstelling bij de patiënt te voorkomen.
  • De deelnemers krijgen altijd een intake bij de GLI. Als blijkt dat het verkrijgen van medicatie de voornaamste reden is om deel te willen nemen en de deelnemer verder weinig motivatie heeft, worden de deelnemers afgewezen voor het programma.

Tips

Dont’sDo’s
Verwijzen naar GLI op aanvraag van de patiënt zonder gesprek aan te gaan waarom iemand wil deelnemen en of iemand op dit moment zou kunnen deelnemen aan een tweejarig programma.Screenen tijdens spreekuur op motivatie:
Voorbeeldvragen:
Wat zou het je opleveren? Bijvoorbeeld: bij een bepaalde groep horen, met de kleinkinderen kunnen voetballen, van mijn pensioen genieten
Wat is belangrijk voor je?
Waar sta je nu en waar zou je willen staan?
Motivatie om medicijn te krijgenMotivatie om leefstijl te veranderen
Uitschrijven medicijn zonder te weten of de deelnemer ook kan starten bij een GLI-groep.Deelnemer informeren over voorwaarde GLI in combinatie met medicatie (informatie geven + shared decision making).
Enkel medicijn uitschrijven zonder voorlichting over medicatie of zonder vervolgafspraak.Huisarts/POH doet begin- en hermeting volgens voorwaarde van het gebruik van de medicatie.
Meting navragen bij GLI-team

Voorwaarden en werkwijze Liragitude en Mysimba

Liragitude
Sinds kort wordt Liraglutide vergoed voor volwassenen die:

  1. deelnemen aan een door het RIVM erkende gecombineerde leefstijlinterventie (GLI);
  2. een extreem verhoogd gezondheidsrisico hebben dat samenhangt met hun gewicht. Mensen met een BMI van 35 en hoger die een hart- of vaatziekte, slaapapneu of artrose hebben, en mensen met een BMI van hoger dan 40;
  3. geen diabetes mellitus type 2 hebben*;
  4. (nog) niet in aanmerking komen voor operaties zoals een maagverkleining.

Patiënten die aan een GLI deelnemen, krijgen na de derde maand een oproep van de huisarts om te bepalen of Liraglutide wordt ingezet. Na drie maanden Liraglutidegebruik (dus in de zesde maand van de GLI) wordt bepaald of Liraglutide gebruikt mag blijven worden.
De huisarts is en blijft verantwoordelijk voor de evaluatie van de effectiviteit. De huisarts doet een beginmeting en plant een hermeting na drie maanden om te bepalen of Liraglutide effectief is en vervolgd mag worden.**

Mysimba
Ook nieuw is de vergoeding van Mysimba voor volwassenen die deelnemen aan een door het RIVM erkende gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) met een:

  1. BMI ≥30 of
  2. een BMI van 27 tot 30 en een of meer ziekte hebben die met overgewicht samenhangen zoals hart- of vaatziekte, diabetes type 2, slaapapneu of artrose. Bron: GVS-advies naltrexon in combinatie met bupropion (Mysimba)®) voor de behandeling van obestitas | Advies | Zorginstituut Nederland

Na drie maanden deelname aan de GLI roept de huisarts de patiënt op om te bepalen of Mysimba wordt ingezet. Zo ja, dan wordt na vier maanden (dus na de zevende maand GLI) bepaald of Mysimba gebruikt mag blijven worden. De huisarts is en blijft verantwoordelijk voor de evaluatie van de effectiviteit. De huisarts doet een beginmeting en plant een hermeting na vier maanden om te bepalen of Mysimba effectief is en vervolgd mag worden.***

* er zijn andere voorwaarden voor mensen die wél diabetes type 2 hebben
** de behandeling met Liraglutide moet gestaakt worden, indien patiënten na 12 weken minder dan 5% van hun oorspronkelijke lichaamsgewicht hebben verloren
*** de behandeling met Mysimba moet gestaakt worden, indien patiënten na 16 weken minder dan 5% van hun oorspronkelijke lichaamsgewicht hebben verloren

Vragen?

Neem contact op met projectleider Danita van der Linden of Wytse Brongers, GLI Leidsche Rijn.

Geplaatst in: Gecombineerde leefstijlinterventie

Nieuwsbrief ontvangen?

Alle nieuwsberichten

Meer nieuwsberichten