Resultaten enquête Positieve Gezondheid

Wat is er nodig om bevlogen je werk te blijven doen? Hoe kunnen we er voor zorgen dat patiënten meer regie nemen over hun eigen gezondheid? En hoe kan RegiozorgNU hierbij ondersteunen? De enquête over Positieve Gezondheid die we enkele weken geleden uitvoerden, is met 52 respondenten goed ingevuld. Opvallend is dat veel collega’s hun bevlogenheid ondanks de hoge werkdruk een ruime zevenenhalf toebedeelden. 

Driekwart van de respondenten lukt het om op een werkdag tijd vrij te maken voor belangrijke zaken; een kwart lukt dit naar eigen zeggen niet. Op de vraag wat nodig is om bevlogen aan het werk te blijven, scoren vooral antwoorden die gaan over veerkracht en goede samenwerking binnen het team hoog. Voldoende personeel en een lagere werkdruk is een veelgenoemde voorwaarde, naast innovatieve oplossingen op het gebied van praktijkvoering, ICT en coaching on the job. De respondenten willen bijna unaniem minder tijd aan administratie besteden en velen besteden graag meer tijd aan de samenwerking binnen de praktijk, met de tweede lijn, wijknetwerken en het sociaal domein.  

Van de respondenten is 60% geïnteresseerd in het scholingsaanbod van RegiozorgNU op het gebied van Positieve Gezondheid. Dit is gericht op meer vitaliteit en werkplezier in de huisartspraktijk en op het stimuleren van patiënten naar meer zelfzorg en -regie. Er zijn inmiddels al teams en wijken die zich hebben aangemeld voor trainingen en workshops.

In aansluiting op het stimuleren van patiënten naar meer zelfzorg en eigen regie blijkt er behoefte te zijn aan een overzicht van verwijsmogelijkheden naar welzijn en sociaal domein en een goede organisatie van dit aanbod. RegiozorgNU onderzoekt of het mogelijk is om hier centrale ondersteuning bij te gaan bieden. 

Geplaatst in: RegiozorgNu

Nieuwsbrief ontvangen?

Alle nieuwsberichten

Stimuleringsregelingen palliatieve zorg

12 september 2023

Er zijn twee nieuwe stimuleringsregelingen beschikbaar in het palliatieve zorgdomein: het startpakket Palliatieve Zorg Thuis (PaTz) en een regeling voor de organisatie van inwonersbijeenkomsten. Stimuleringsregeling PaTz-startpakket Voor het starten van…

Lees verder

Spoedpost behaalt HKZ-certificaat

24 juli 2023

Onze huisartsenspoedpost is opnieuw officieel gecertificeerd voor de HKZ-norm Huisartsendienstenstructuren. Afgelopen jaar is hard gewerkt aan enkele verbeterpunten en dat heeft zijn vruchten afgeworpen. Iets waar we trots op mogen…

Lees verder

Meer nieuwsberichten