S3-projecten ‘Leefstijl Direct’ en ‘Betere artrosezorg’ kunnen van start

Na de zomervakantie starten we met twee nieuwe innovatieprojecten: ‘Leefstijl Direct’ en ‘Betere artrosezorg Noordwest-Utrecht 2.0’. ‘Leefstijl Direct’ beoogt het stimuleren van zelfmanagement van diabetespatiënten aan de hand van Flash Glucose Monitoring. Het doel van ‘Betere artrosezorg Noordwest-Utrecht 2.0’ is regiobrede implementatie van het stepped care model bij artrose. Beide projectvoorstellen kregen onlangs een positief advies van de multidisciplinaire adviesraad van RegiozorgNU én zijn goedgekeurd door Zilveren Kruis.

Project Leefstijl Direct

Binnen het project ‘Leefstijl Direct’ kan een aantal patiënten de Flash Glucose Monitoring inzetten voor directe feedback over de invloed van leefstijl op hun bloedsuikerwaarden. Dit inzicht geeft hen meer regie over hun diabetes. We willen in drie tot vijf pilotlocaties starten.

Flash Glucose Monitoring (FGM) is een manier om glucosewaarden continu te monitoren. Patiënten zien onmiddellijk het effect van hun gedrag op hun bloedwaarden. Direct inzicht in het effect van bijvoorbeeld een glas wijn, een bakje frites of een stevige wandeling, kan maken dat patiënt sneller voor de gezonde of bewuste keuze gaat.

Voor wie?

In dit project staat de diabetespatiënt centraal bij wie de meeste gezondheidswinst te behalen valt en die niet voldoet aan de criteria voor vergoeding vanuit het basispakket. Patiënten die net de diagnose DM2 hebben gekregen of die op het punt staan insuline te moeten gaan gebruiken zijn over het algemeen het meest gemotiveerd om aan hun leefstijl te werken. Door hen middels FGM direct inzicht te geven op de effecten van hun leefstijlkeuzes kunnen deze patiënten meer eigen regie nemen. Hiermee zou de start van orale bloedglucoseverlagende medicatie of insuline kunnen worden voorkomen of uitgesteld en verwachten we op termijn minder complicaties.

De projectgroep bestaat uit de leden van de kwaliteitswerkgroep DM. Het project gaat in september op drie tot vijf pilotlocaties van start en loopt tot september 2023.

Meer informatie

Wil je meer weten over dit project of ben je geïnteresseerd om deel te nemen? Neem dan contact op met Marian Verkerk van RegiozorgNU, m.verkerk@regiozorgnu.nl.

Project ‘Betere artrosezorg 2.0’

Op twaalf verschillende locaties (proeftuinen) in de regio hebben we de afgelopen periode artrosezorg geleverd volgens het stepped care model. Het resultaat was positief. Patiënten bleven mobieler en hadden minder pijn. Ook maakten zij minder gebruik van de (tweedelijns)zorg. Veel professionals in de regio waren enthousiast over de werkwijze in de proeftuinen.

Inrichten artrosenetwerk

Als eerste vervolgstap wordt in elk wijksamenwerkingsverband een artrosenetwerk ingericht. Dit zal worden gecoördineerd door een artrosecoördinator, bij voorkeur een professional uit het eigen samenwerkingsverband die actief is in artrosezorg. De artrosenetwerken nemen we vervolgens mee in het geactualiseerde stepped care model.

Inzetten VIPLive Samenwerken

Ook gaan we binnen het project verkennen hoe we VIPLive Samenwerken kunnen gebruiken voor communicatie tussen professionals die bij de patiënt betrokken zijn en bij de patiëntcommunicatie. Natuurlijk kijken we ook naar informatie voor professionals en voorlichtingsmateriaal voor patiënten. Voor patiënten maken we hierbij gebruik van de eerder ontwikkelde website en materialen van de campagne ‘Pak artrose aan’.

De werkgroep artrose start in september. Het project loopt tot en met april 2024.

Meer informatie

Meer informatie over dit innovatieproject kun je vinden in de projectaanvraag. Je kunt ook contact opnemen met Ella Benedictus van RegiozorgNU, e.benedictus@regiozorgu.nl.

Geplaatst in: RegiozorgNu

Nieuwsbrief ontvangen?

Alle nieuwsberichten

DUOdagen: 17 en 18 april

26 februari 2024

Wil jij een leerzame en leuke dag met je collega’s uit de regio niet missen? Schrijf je dan nu in voor de DUOdagen Noordwest-Utrecht (RegiozorgNU) op 17 en 18 april…

Lees verder

Meer nieuwsberichten