Spiegelbijeenkomst – waar staan we?

“Interessante inhoud en voldoende afwisseling”, “Fijne locatie, catering top!”en “Goede sfeer”. Dat waren enkele reacties op de jaarlijkse spiegelbijeenkomst van afgelopen 13 oktober. Meer dan tachtig huisartsen, POH’s en ketenpartners uit de regio waren aanwezig. Op de agenda stond de samenwerking binnen VIPLive, Positieve Gezondheid en de aansluiting met welzijn en het sociaal domein. Ook bespraken we de ontwikkelingen per keten. Een verslag.

In de ketenprogramma’s zetten we al een aantal jaren in op zelfmanagement, leefstijl, welzijn en stoppen met roken. We vroegen de aanwezigen of zij bekend waren met het welzijns- en leefstijlaanbod in hun omgeving. Maar liefst 63% gaf aan een contactpersoon te hebben voor verwijzing naar het sociaal domein en bij 13% staat deze persoon in VIPLive. Voor hun eigen kennis van de sociale kaart en de verwijsmogelijkheden gaven de aanwezigen een 6 en voor een passend aanbod een 6,4. Volgend jaar herhalen we deze meting om te kijken of het lukt om hier een positieve draai aan te geven.

Impressie Spiegelbijeenkomst RegiozorgNU oktober 2022

Rapportages ketenzorg
Alle praktijken ontvingen nog een laatste keer de rapportages via RegiozorgNU. Rapportages zijn voortaan i VIPLIve te vinden. Bekijk hier waar je deze kunt vinden.

Vergoeding casuïstiek bespreken
Tijdens het bespreken van de casuïstiek werd het belang van de afstemming met ketenpartners onderstreept. Afstemming met ketenpartners kan twee maal per jaar worden gedeclareerd bij RegiozorgNU. Hiervoor zijn sinds vorig jaar dit verslagformat en dit vergoedingsformat beschikbaar.

Infomarkt
Op de infomarkt in de pauze werden de thema’s van de avond concreet in de vorm van flyers en folders. Hier was ook het stappenplan VVR te vinden. Hierin staan tips om deze groep patiënten online en samen met de assistent te behandelen. Natuurlijk mochten de flyers voor patiënten over spreekuur.nl ook niet ontbreken. De blocnotes Positieve Gezondheid waren erg in trek. Wil je ook een blocnote ontvangen? Mail dan naar Marian Verkerk, programmaleider chronische zorg.

Heb je de bijeenkomst gemist? Bekijk dan hier de presentatie.

Geplaatst in: RegiozorgNu

Nieuwsbrief ontvangen?

Alle nieuwsberichten

Meer nieuwsberichten