“We moeten de brug slaan tussen de praktijk en digitale oplossingen”

Interview met Diana Lucassen en Pieter Harms

Diana Lucassen en Pieter Harms, beiden huisarts in Vinkeveen, vervullen sinds kort de functie van CMIO, chief medical information officer, in onze regio. Zij vormen de schakel tussen digitalisering en de huisartsenzorg in onze regio en trekken daarbij samen op. Hoe zien zij hun nieuwe rol en hoe denken zij deze te gaan invullen?

Pieter Harms en Diana Lucassen

Hebben jullie er altijd al van gedroomd om CMIO te worden?

Pieter: “Ik vind het heel leuk om met mijn persoonlijke interesse in digitalisering iets nuttigs voor collega’s in de regio te kunnen gaan betekenen. Ik was al lid van de klankbordgroep ICT voor het programma NUdigitaal. CMIO worden is een goede en logische vervolgstap hierop. Ik vind het leuk om hier koploper in te zijn, zaken uit te zoeken en deze te delen met anderen in de regio.”

Diana: “Ik ben meer geboeid door de beleidsmatige en bestuurlijke kant. Wij dreigen als huisartsen ten onder te gaan aan een tsunami van zorg en ik denk dat digitalisering een deel van de oplossing is. Als inwoners en patiënten meer de regie over hun eigen gezondheid gaan nemen, valt er druk weg bij de huisartsen en POH’s. Hieraan bijdragen door in een groter gebied een lijn aan te brengen, vind ik heel leuk om te doen.”

Hoe zien jullie de samenwerking voor je en hoe hebben jullie een onderlinge taakverdeling afgestemd?

Diana: “Ik ga me vooral bezighouden met planvorming, draagvlak en interactie met de huisartsen in de regio. Pieter richt zich vooral op de meer technische kant: uitzoeken welke systemen er zijn, hoe deze gebruikt worden en of deze ook passen bij de behoeften van collega’s in Noordwest-Utrecht.”

Wat kan digitalisering in de toekomst brengen?

Pieter: “Een stuk ontzorging en meer regie bij de patiënten. Ook beslishulpen om de tijd in de praktijk efficiënter in te zetten. Meer routinematige werkzaamheden kunnen gedigitaliseerd worden, zodat je ook echt meer tijd gaat hebben om met de patiënt te praten. Het uitnodigen van patiënten voor de ketenzorg moet echt digitaal gedaan kunnen worden. Bij ons op de praktijk zou de POH dan een paar uur overhouden om echt aan de patiënt te besteden.” Diana: “Los hiervan ook nog het verbeteren van de samenwerking in de regio tussen huisartspraktijk, ketenpartners, wijkverpleging, laboratoria, echo en verdere tweede lijn. Als we deze koppelingen zo inregelen dat de kwalitatieve zorg rondom de patiënt leidend is, hebben we een hele grote slag geslagen in efficiency.”

Wat vind je de grootste uitdagingen voor RegiozorgNU als het gaat om digitale innovatie?

Pieter: “We moeten een brug zien te slaan tussen de praktijk en de digitale oplossingen die worden aangeboden. Waar is nu echt behoefte aan? En hoe zetten we de digitale middelen in de praktijk in zodat het echt leidt tot meerwaarde voor zowel patiënt als huisarts? Onze rol wordt daarin erg belangrijk, omdat we zelf werken in de praktijk en ook de regio en de collega’s kennen. Wij kunnen veel gemakkelijker inventariseren en anderen bevragen. Binnen de regio willen we een netwerk opzetten van digitaal ambitieuze zorgverleners. Zo kunnen we ophalen wat er in de hagro’s speelt, wat de problemen zijn en wat er ontwikkeld wordt. Van dit netwerk kunnen we ook gebruik maken wanneer we ontwikkelingen willen doorvoeren in de regio.”

Als CMIO maak je deel uit van het landelijke CMIO-netwerk. Hoe gaat dit helpen bij de opdracht waar we in onze regio voor staan?

Pieter: “Het is leuk en nuttig om deel uit te maken van het netwerk. Collega’s zitten met dezelfde vragen als wij. Via het netwerk kunnen we inspiratie opdoen. Zo hoeven we niet voor alles opnieuw het wiel uit te vinden. En misschien vinden wij in onze regio misschien zelf wel een wiel uit waar CMIO’s in andere delen van het land weer inspiratie uit kunnen halen. We hebben nauw contact met het netwerk via een online portaal. Eens in de twee maanden vergaderen we.”

Diana: “Naast het landelijk netwerk is er ook een regionaal CMIO-netwerk voor de regio Utrecht, genaamd Trijn. Doel van dit netwerk is om alle zorgverleners in de regio Utrecht die met digitalisering bezig zijn en ambities hierin hebben, aan elkaar te koppelen. Dit is voor de huisartsenpraktijk, maar ook bijvoorbeeld voor wijkzorg. Hierbij gaan ze kijken naar een echte aansluiting tussen de zorgverleners rondom het patiëntendossier. Heel praktisch kun je dan direct labuitslagen zien die de ander heeft gedaan. Zo kunnen we efficiënter werken. Dit is ook nog eens beter voor het milieu.” Pieter vult aan: “Het is nu erg lastig dat een patiënt vaak eerder op de hoogte is van uitslagen in het ziekenhuis dan de huisarts. De huisarts wacht vaak nog op de edifact of soms zelfs nog op de post en de patiënt kan de uitslagen direct zien in het portaal. Je zou ten minste toegang moeten hebben tot dezelfde informatie als het ziekenhuis. Hier houdt Trijn zich nu veel mee bezig.”

Diana: “Verder zijn we onlangs naar een congres geweest. Dit ging over best practices in Nederland. Het was inspirerend om verhalen te horen over HIS’en die aansluiten op de systemen van ziekenhuizen. Sommige regio’s zijn hier al verder in dan wij, aangezien wij nog druk bezig zijn met het verkennen van een mogelijke HIS-harmonisatie.”

Hoe staat het met digitalisering in jullie eigen praktijk?

Pieter: “We vinden het zelf ook leuk om te ontwikkelen, maar voor mezelf sprekend zijn we niet heel erg anders dan de andere praktijken, verwacht ik. Ik zit vol met ideeën maar waar je als individuele huisarts toch vaak tegen aanloopt is je zwakke positie tegen over de softwareleverancier. Als we ons in de regio verenigen dan krijgen we veel meer invloed op de ontwikkelagenda’s.”

Waar ga je als eerste mee aan de slag?

Pieter: “We zijn ons aan het oriënteren op het gebruik van digitale innovaties in de rest van Nederland. We hebben al veel mooie voorbeelden gehoord, zoals verbetering in de uitwisseling van gegevens tussen het ziekenhuis, huisarts, laboratorium en apotheek, het nuttig inzetten van het patiëntenportaal maar ook het digitaal automatiseren van processen zoals het uitnodigen van ketenzorgpatienten. Wat we momenteel vooral erg belangrijk vinden is het creëren van draagvlak. Het is belangrijk dat het belang om samen op te trekken een gedeeld gevoel wordt in de regio. Dan kunnen we pas samen stappen zetten.”

Diana: “We willen de collega’s meer laten ervaren wat de voordelen zijn van het samen optrekken. Daar kan een nieuw pilotproject wat nu opgezet wordt over thuismetingen aan bij gaan dragen. VVR-patiënten meten thuis hun bloeddruk en geven deze online door. Hierbij kunnen ze zelf hun jaarlijkse labaanvragen doen en het is de bedoeling dat die waardes ook direct in het eigen systeem komen. Zo hoeven patiënten pas in contact te komen met de huisarts wanneer de waardes afwijkend zijn. Een mooi voorbeeld van meer eigen regie voor de patiënt en minder werkdruk bij de praktijk.”

Diana en Pieter zijn te bereiken via d.lucassen@regiozorgnu.nl en p.harms@regiozorgnu.nl.

Geplaatst in: RegiozorgNu

Nieuwsbrief ontvangen?

Alle nieuwsberichten

DUOdagen: 17 en 18 april

26 februari 2024

Wil jij een leerzame en leuke dag met je collega’s uit de regio niet missen? Schrijf je dan nu in voor de DUOdagen Noordwest-Utrecht (RegiozorgNU) op 17 en 18 april…

Lees verder

Meer nieuwsberichten