Start artrosenetwerk

Op 23 november vond de startbijeenkomst plaats van het artrosenetwerk in onze regio. Het netwerk bestaat uit acht artrosecoördinatoren. Deze huisartsen en fysiotherapeuten worden de drijvende krachten achter de regiobrede implementatie van het ‘stepped care’-model. In samenwerking met de wijkmanager zullen zij ieder in hun eigen wijk een artrosenetwerk opzetten.

Het opzetten van het regiobrede artrosenetwerk is onderdeel van het implementatieproject ‘Stepped care artrose’. Ter ondersteuning van dit project ontwikkelt RegiozorgNU een scholing over het werken met het ‘stepped care’-model. Deze scholing komt in 2023 beschikbaar voor de eerstelijnszorgverleners.

In het ‘stepped care’-model is de zorg voor artrose door zelfmanagement, de huisarts, fysiotherapeut, diëtist en orthopeed in stappen opgebouwd. Met dit model zijn eerder in proeftuinen in onze regio positieve resultaten behaald. Veel professionals in de regio waren enthousiast over de werkwijze. Patiënten bleven mobieler en hadden minder pijn. Ook maakten zij minder gebruik van de (tweedelijns)zorg.

Het implementatieproject loopt tot en met april 2024. Heb je vragen over dit project of over stepped care? Lees meer op de pagina over artrosezorg of stel je vragen per mail via artrose@regiozorgnu.nl.

Geplaatst in: Artrose

Nieuwsbrief ontvangen?

Alle nieuwsberichten

Meer nieuwsberichten