NUdigitaal

Innovatieproject Meet(N)Uzelf van start

Intelligente telemonitoring is een van de innovaties die kan bijdragen aan het verlagen van de werkdruk bij de huisartsenpraktijken. In onze regio zijn we van start gegaan met het project Meet(N)Uzelf. De projectgroep verkent de komende maanden welke oplossingen er zijn op het gebied van intelligente telemonitoring, welke het beste passen bij de praktijken in onze regio en gaat proefdraaien in vier praktijken. Projectleider Sanne van Delft, voorheen manager Digital Innovation Team bij Unilabs, vertelt er meer over.

Foto Sanne van Delft
Sanne van Delft

“Telemonitoring wordt steeds meer gebruikt in de medische wereld. In alle praktijken heb je wel patiënten die zelf thuis bijvoorbeeld hun bloeddruk meten en de resultaten naar de huisarts sturen of meenemen naar een consult. Bij intelligente telemonitoring heb je de mogelijkheid om het monitoren grotendeels te automatiseren. Het kan zelfs zover gaan dat het resultaat van de metingen volledig automatisch doorgegeven worden en de applicatie op basis hiervan automatisch feedback geeft én eventueel een aantal leefstijltips aan de patiënt. Dit gaat dus een stapje verder dan het handmatig meten en de resultaten doorgeven via bijvoorbeeld een app en dit bespreken in een consult met de POH. Met intelligente telemonitoring kan in feite een consult met de POH of een deel daarvan worden overgenomen. Hiermee zorgen we ervoor dat patiënten niet onnodig naar de praktijk hoeven komen en speelt de POH een beetje tijd vrij die zij kan gebruiken voor patiënten die een consult wel hard nodig hebben.”

Hoe is het project tot stand gekomen?

“Binnen het versnellingsprogramma NUdigitaal is budget opgenomen om aan de slag te gaan met zorginnovatie. In De Ronde Venen leefde al langer de wens om iets met telemonitoring te gaan doen. Ook bij LRJG speelde dit. Een van de huisartsen van LRJG, Marlous Koningsveld-Kortekaas, heeft onlangs een verkenning gedaan op dit gebied. Het lag dus voor de hand om in dit project gezamenlijk op te trekken.”

Wie zitten er in de projectgroep?

“De projectgroep bestaat uit twee huisartsen van LRJG, Fenneke Meulink en Marlous Koningsveld-Kortekaas én twee huisartsen uit de Ronde Venen, Diana Lucassen en Pieter Harms. Diana en Pieter zijn sinds kort ook de CMIO’s van RegiozorgNU. Verder zijn enkele POH’s én patiënten nauw aangehaakt bij de projectgroep. Zij worden regelmatig door ons bevraagd.”

Wat houdt het project precies in?

“Het project bestaat uit een verkenning, implementatie, pilot en evaluatie. Afgelopen november zijn we met een verkenning begonnen. Welke intelligente telemonitoringstools zijn er? Wat zijn wensen en eisen van zowel gebruikers als patiënten? Het is heel belangrijk dat de POH’s er goed mee uit de voeten kunnen. En natuurlijk moet een dergelijke tool ook voor patiënten prettig en laagdrempelig zijn om te gebruiken. Om hier inzicht in te krijgen, hebben we een aantal patiënten en POH’s geïnterviewd. Van een ‘longlist’ van oplossingen zijn we inmiddels tot een shortlist gekomen. De drie leveranciers die hierop staan, geven binnenkort een demonstratie. Dan gaan we kijken in hoeverre zij aan de wensen en eisen voldoen, naar het financiële plaatje, wat de ervaringen zijn van praktijken die al gebruikmaken van hun oplossing, enzovoort. Op basis hiervan hopen we eind januari de keuze te kunnen maken met welke applicatie we een pilot gaan draaien.”

Proefdraaien in De Ronde Venen en Leidsche Rijn

“In de pilotfase gaan we in vier praktijken proefdraaien: twee praktijken in Leidsche Rijn en twee in De Ronde Venen. We starten met patiënten met een hoge bloeddruk. Dit is de gemakkelijkste groep omdat de diagnostiek eenvoudig een eenduidig is. In februari beginnen we met de voorbereidingen op de implementatie. De POH’s moeten getraind worden, er moeten koppelingen worden gemaakt, protocollen geschreven etc. Voor de pilot zelf nemen we een half jaar de tijd. In november hopen we te kunnen evalueren. Hoe hebben zowel de POH’s als de patiënten het gebruik ervaren? Scheelt het inderdaad tijd voor de POH? Gaat het aantal consulten naar beneden? Wat ik mooi vind, is dat dit alles gebeurt op een wetenschappelijk verantwoorde manier in nauwe samenwerking met de academische werkplaats huisartsgeneeskunde van LRJG.”

Wat zijn jouw bevindingen tot nu toe?

“Binnen de projectgroep heerst er een positieve sfeer. Iedereen wil graag aan de slag met een oplossing die goed past bij de wensen en eisen van de huisartsen, POH’s en patiënten. Ondanks dat iedereen heel druk is op de praktijk, wordt er wekelijks tijd vrij gemaakt om met elkaar te bespreken wat de volgende stap zal zijn.”

Voor meer informatie over Meet(N)Uzelf kun je terecht bij projectleider Sanne van Delft.

Geplaatst in: NUdigitaal

Nieuwsbrief ontvangen?

Alle nieuwsberichten

DUOdagen: 17 en 18 april

26 februari 2024

Wil jij een leerzame en leuke dag met je collega’s uit de regio niet missen? Schrijf je dan nu in voor de DUOdagen Noordwest-Utrecht (RegiozorgNU) op 17 en 18 april…

Lees verder

Meer nieuwsberichten