Gratis scholingscyclus voor huisartsen en POH’s-GGZ, aftrap 9 mei

POH’s-GGZ en huisartsen kunnen dit jaar weer gratis deelnemen aan drie scholingsbijeenkomsten ggz. De aftrap is op 9 mei met de ggz-scholing ‘Patiënt komt op het spreekuur met psychische klachten; wat nu?’ Deelnemers kunnen tijdens deze avond een patiëntcasus inbrengen en oefenen met positieve gezondheid en het 4D-model. Daarnaast leer je wat ook alweer de richtlijnen en samenwerkingsafspraken zijn. De andere scholingen in de reeks staan gepland op 5 september en op 8 november.

Tijdens de ggz-scholing op 9 mei de ggz-scholing ‘Patiënt komt op het spreekuur met psychische klachten; wat nu?’ gaan we terug naar de basis van de GGZ-richtlijn “psychische klachten in de huisartsenpraktijk” en het NHG basisboek ‘GGZ in de huisartsenpraktijk’.

In de praktijk blijkt dat elke huisarts en POH-GGZ op een andere manier omgaat met mensen met psychische klachten. Het komt voor dat normaal verdriet snel gemedicaliseerd wordt of een DSM-label krijgt en het zelf oplossende vermogen van de patiënt niet voldoende wordt aangesproken. Ook zien we dat gesprekken te langdurig of te intensief worden en weinig structuur hebben.

We gaan in gesprek over de taken en verantwoordelijkheid van de huisarts en de POH GGZ: wie doet wat? We behandelen casuïstiek en reiken praktische tools aan waarmee je het probleem, de hulpvraag en het te verwachten resultaat op een meer gestructureerde en doelmatigere manier in kaart kunt brengen. Je leert herstelgericht te werken met positieve gezondheid en het 4D model. Ook leer je de zorg-zwaarte in te schatten, welke zorg hoort bij wie, om zo te komen tot passende zorg. Tot slot richten we ons in de scholing op hoe je de patiënt aan het werk kunt zetten en het zelf-oplossende vermogen kunt stimuleren.

Geplaatst in: RegiozorgNu

Nieuwsbrief ontvangen?

Alle nieuwsberichten

Meer nieuwsberichten