Dubbelfeest in praktijk Klein Alenvelt Vleuten

Winnaar van de Challenge ‘Het andere gesprek’

In de Week van de Positieve Gezondheid in mei nodigden we iedereen uit om mee te doen met een Challenge ‘Het andere gesprek’ als RegiozorgNU! De challenge was: Wie voert in zijn of haar praktijk de meeste ‘andere gesprekken’ met Positieve Gezondheid? De winnaar is ….Praktijk Alenvelt in Vleuten! Gefeliciteerd!

Met drie huisartsen, twee POH’S en een POH GGZ zijn ze aan de slag gegaan. De artsen hebben in totaal 15 keer ‘het andere gesprek’ gevoerd, de POH’s 9 keer en de POH GGZ 5 keer. Wat een mooie opbrengst!

Het enthousiasme is voelbaar in deze praktijk die er met z’n allen voor kiezen om persoonsgerichte zorg toe te passen waarbij de regie meer bij de patiënt ligt en waarbij echt aangesloten wordt bij wat de patiënt belangrijk vindt in zijn/ haar situatie! Een voorbeeld: Een angstige diabetespatiënt durfde niet meer naar buiten maar loopt inmiddels weer ommetjes doordat ze uitsprak wat ze zo graag weer wilde doen in haar leven. Door samen hierover te praten met de POH, heeft de patiënt zelf een stapje gezet op een manier die bij haar past. 

Sandra IJpma heeft als trainer, de scholing Positieve Gezondheid in het kader van Meer Tijd voor de Patiënt gegeven aan Praktijk Alenvelt. Wat zijn er mooie stappen gezet om Positieve Gezondheid verder vorm te geven, zowel voor zichzelf, de praktijk en in de wijk! 

Stappen die ze gaan doen zijn oa: 

– Inzetten van maatjes onderling als collega’s (om Positief Gezond te blijven)
– Aandacht voor Positieve Gezondheid tijdens werkoverleg en successen en uitdagingen delen
– Workshops Positieve Gezondheid geven aan bewoners in de wijk
– Spinnenweb blokjes in de wachtkamer neerleggen + pen. 

Heb je vragen over de scholing Positieve Gezondheid of wil je verder geschoold worden om Positieve Gezondheid te implementeren?

Kijk op de webpagina persoonsgerichte zorg of neem contact op met Marian Verkerk, programmaleider zorgvernieuwing. m.verkerk@regiozorgnu.nl

Geplaatst in: RegiozorgNu

Nieuwsbrief ontvangen?

Alle nieuwsberichten

Stimuleringsregelingen palliatieve zorg

12 september 2023

Er zijn twee nieuwe stimuleringsregelingen beschikbaar in het palliatieve zorgdomein: het startpakket Palliatieve Zorg Thuis (PaTz) en een regeling voor de organisatie van inwonersbijeenkomsten. Stimuleringsregeling PaTz-startpakket Voor het starten van…

Lees verder

Spoedpost behaalt HKZ-certificaat

24 juli 2023

Onze huisartsenspoedpost is opnieuw officieel gecertificeerd voor de HKZ-norm Huisartsendienstenstructuren. Afgelopen jaar is hard gewerkt aan enkele verbeterpunten en dat heeft zijn vruchten afgeworpen. Iets waar we trots op mogen…

Lees verder

Meer nieuwsberichten