Op weg naar betere artrosezorg

Tijd voor een update van het S3-project ‘Betere Artrosezorg Noordwest-Utrecht 2.0’. Dit project startte in september vorig jaar met als doel om regiobreed te gaan werken met het stepped care-model voor artrosezorg. Inmiddels zijn er binnen elk wijksamenwerkingsverband in de regio artrosenetwerken opgezet. Deze worden ondersteund door artrosecoördinatoren. Inmiddels zijn er 99 professionals geschoold, uit 58 verschillende praktijken en organisaties. Maar liefst 11 verschillende (zorg)disciplines zijn hierbij vertegenwoordigd. Een heel mooi resultaat. Het project loopt nog tot en met april 2024.

De werkgroep artrose is in september 2022 begonnen met het opzetten van artrosenetwerken in elk wijksamenwerkingsverband, ondersteund door een artrosecoördinator uit dat samenwerkingsverband. Deze netwerken worden geleidelijk ingewijd in het stepped care-model via scholing. De projectgroep onderzoekt ook het gebruik van VIPLive Samenwerken voor communicatie tussen betrokken professionals en patiënten. Daarnaast richt de werkgroep zich op informatievoorziening voor professionals en voorlichtingsmateriaal voor patiënten.

Vervolg

De komende periode staan de volgende activiteiten op het programma:

  • opstellen en valideren van een definitief overzicht van het opgebouwde artrosenetwerk, inclusief het totale aantal geschoolde praktijken en professionals. Hierbij worden vervolgacties vastgesteld.
  • ontwikkelen van een plan van aanpak voor de continuïteit van het artrosenetwerk, gebaseerd op de huidige aantallen van geschoolde praktijken en professionals, evenals de behoeften en mogelijkheden binnen de wijksamenwerkingsverbanden;
  • opstellen van een evaluatierapport. Dit gaat onder andere in op het gebruik van het stepped care model en hoe dit wordt toegepast, een procesevaluatie van de huidige projectopzet, waaronder de organisatie van wijkscholingen en samenwerkingsafspraken en, indien beschikbaar, het onderzoeken van het aantal verwijzingen naar de tweede lijn in voorgaande jaren en de rechtmatigheid daarvan. Indien mogelijk wordt ook de patiënttevredenheid meegenomen en onderzocht door een onderzoeksstudent;
  • opstellen van een financiële eindrapportage.

Deze activiteiten worden samen met de artrosecoördinatoren en werkgroep artrose vormgegeven en moeten in april 2024 zijn afgerond.

Geplaatst in: Artrose

Nieuwsbrief ontvangen?

Alle nieuwsberichten

Transmuraal Incident Melden (TIM)

15 november 2023

Iedere huisarts ervaart wel eens een incident in de overdracht van de zorg vanuit bijvoorbeeld een ziekenhuis, thuiszorg of andere zorgorganisatie. We noemen dit transmurale incidenten. Om te leren van…

Lees verder

Aandacht voor valrisico

12 november 2023

Veel samenwerkingsverbanden hebben al langer aandacht voor valpreventie. Deze initiatieven waren vooral gericht op  ouderen met een hoog valrisico. In de domeinoverstijgende keten wordt nu ook gekeken naar ouderen met…

Lees verder

Verslag Spiegelbijeenkomst

26 oktober 2023

De jaarlijkse spiegelbijeenkomst over geïntegreerde chronische zorg van 5 oktober was een avond vol inzichten en discussies over de toekomst van de chronische zorg. Meer dan tachtig huisartsen, POH’s en…

Lees verder

Meer nieuwsberichten