Verslag Spiegelbijeenkomst

De jaarlijkse spiegelbijeenkomst over geïntegreerde chronische zorg van 5 oktober was een avond vol inzichten en discussies over de toekomst van de chronische zorg. Meer dan tachtig huisartsen, POH’s en ketenpartners uit de regio waren aanwezig. “Fijn om interactief mee te kunnen doen”, “Actuele en interessante onderwerpen”, en “Prettige locatie, goed voorbereid”, aldus enkele deelnemers.

Kristel van Asselt, dagvoorzitter en medisch directeur van RegiozorgNU, haalde aan de hand van de informatie uit het regiobeeld op waar de focus vanuit de geïntegreerde chronische zorg het komende jaar moet liggen. De overlap van de chronische zorgpopulatie en ouderenpopulatie werd tegen het licht gehouden. Ook werd ingezoomd op depressie en andere GGZ-problematiek binnen deze populaties. De deelnemers dachten na over de vraag hoe dit het beste in te vlechten is met de praktijkvoering en de andere programmatische zorg- en preventieprogramma’s. Alle sprekers benadrukten het belang van goede structurele samenwerking.

Na de pauze verplaatsten de deelnemers zich naar verschillende ‘blauwe zones’, plekken in de wereld waar mensen een langer en gezonder leven leiden, om met andere deelnemers te praten over actuele thema’s in de chronische zorg. Op een ludieke manier werden de principes van deze zones, de kracht van verbinding, zingeving, beweging en gezonde voeding, in de verschillende workshops geïntegreerd.

In Griekenland/Ikaria en Californië/Loma Linda of Utrecht konden deelnemers terecht voor een ‘goed gesprek’ over zingeving. In Japan/Okinawa kregen deelnemers informatie over tijdig signaleren van een depressie en herstelgericht werken. In Costa Rica/Nicoya stond vroegsignalering atriumfibrilleren centraal. De deelnemers konden op adem komen in Italië/Sardinië waar de verbinding tussen de medicatielijnen van het nieuwe longformularium aan bod kwam.

Infomarkt

Op de infomarkt in de pauze werden de thema’s van de avond concreet in de vorm van flyers en folders. Hier was ook het aanmeldformulier voor de enthousiast ontvangen pilot vroegopsporing atriumfibrilleren te vinden. Er zijn nog enkele plekken beschikbaar om hieraan deel te nemen.
Ook het stappenplan VVR met tips om deze groep patiënten online en samen met de assistent te behandelen, kende veel aftrek. Natuurlijk mochten het nieuwe voorstel formularium longzorg en de nieuwe RTA COPD en de transmurale samenwerkingsafspraken SLGT2 remmers niet ontbreken. De wachtkamerposters over Positieve Gezondheid waren erg in trek.

Rapportages ketenzorg

Het kwaliteitsjaarverslag rapporteert jaarlijks hoe we er als regio voorstaan. Praktijkrapportages zijn voortaan in VIPLive te vinden. Bekijk hier waar je deze kunt vinden.

Vergoeding bespreken casuïstiek

Tijdens de bijeenkomst werd het belang van goede afstemming met ketenpartners onderstreept. Afstemming met ketenpartners kan twee maal per jaar worden gedeclareerd bij RegiozorgNU. Hiervoor zijn sinds vorig jaar dit verslagformat en dit vergoedingsformat beschikbaar.

Meer informatie

Heb je nog vragen over chronische zorg? Mail dan naar Marian Verkerk, programmaleider chronische zorg of kijk op op de website van RegiozorgNU op de pagina’s over diabetes, COPD, Hart- en Vaatziekten en Persoonsgerichte zorg.

Geplaatst in: RegiozorgNu

Nieuwsbrief ontvangen?

Alle nieuwsberichten

Transmuraal Incident Melden (TIM)

15 november 2023

Iedere huisarts ervaart wel eens een incident in de overdracht van de zorg vanuit bijvoorbeeld een ziekenhuis, thuiszorg of andere zorgorganisatie. We noemen dit transmurale incidenten. Om te leren van…

Lees verder

Aandacht voor valrisico

12 november 2023

Veel samenwerkingsverbanden hebben al langer aandacht voor valpreventie. Deze initiatieven waren vooral gericht op  ouderen met een hoog valrisico. In de domeinoverstijgende keten wordt nu ook gekeken naar ouderen met…

Lees verder

Meer nieuwsberichten