CASPIR herhalingsmodule 6

Heb je de CASPIR cursus gevolgd en met een certificaat afgerond? Let er dan op dat jouw certificaat niet verloopt. Jouw certificaat is drie jaar geldig en wordt na deze drie jaar verlengd als je aan de voorwaarden van de COPD & Astma Huisartsen Advies Groep (CAHAG) voldoet. Een van deze voorwaarden is het twee keer in de drie jaar volgen van herhalingsmodule 6 van de CASPIR cursus. RegiozorgNU bied je graag de gelegenheid om deze module te volgen op dinsdag 15  juni 2021 van 18.30 tot 20.15 uur.

Programma

 • 18.25 uur Digitale ontvangst
 • 18.30 uur Aanvang herhalingscursus
  Welkom en inventarisatie vragen
  Casuïstiekbespreking met aandacht voor uitvoering, acceptatie, beschrijving en interpretatie
  Leerpunten en planning bijeenkomst
 • 20.15 uur Einde bijeenkomst

Inhoud

In deze module van de CASPIR nascholing staat het interpreteren van casuïstiek centraal. Je neemt daarom zelf casuïstiek mee. Per praktijk moeten twee uitgevoerde longfunctiemetingen (drie herhaalbare metingen voor en drie herhaalbare metingen na bronchusdilatatie) worden ingeleverd (afhankelijk van het aantal deelnemers worden een of twee casussen besproken). Je kunt jouw casus vóór 1 juni per e-mail sturen naar: scholing@regiozorgnu.nl. Het is ook mogelijk je presentatie vanaf je eigen computer tijdens de avond te delen.

De volgende punten zijn van belang bij het inleveren van de longfuncties:

 • Bij voorkeur drie curven, met flow-volumecurve en volume-tijdcurve.
 • Klinische gegevens van de patiënt (uitdraai van het journaal).
 • Kwaliteit uitvoering pré en post.
 • Wanneer je patiëntencasuïstiek aanlevert, dient dit volledig geanonimiseerd te zijn. De gegevens mogen op geen enkele wijze herleidbaar zijn naar patiënten.

Docenten

De docenten van deze avond zijn:

 • Roel Wennekes, kaderhuisarts astma/COPD, CAHAG, Maarssen
 • Lynda Brinkman, longarts St. Antonius ziekenhuis
 • Marjan Yousefi, longfunctieanalist

Accreditatie

Deze module is via de CAHAG voor twee punten geaccrediteerd voor huisartsen (Bureau Cluster1) en praktijkondersteuners (V&VN en NVvPO).

Vergoeding

Indien je deelnemer bent aan de DBC COPD keten of nog wenst aan te sluiten in de loop van het jaar 2021, dan betaalt RegiozorgNU de nascholingskosten van €85,- per persoon.

CASPIR online

De CASPIR Online is eventueel een andere mogelijkheid voor het volgen van de CASPIR module 6. Deelname aan CASPIR Online vervangt eenmaal een Module 6 avond voor de herregistratie. Lees hier meer over de online module 6.

Aanmelden

Je kunt je aanmelden via onderstaand formulier. Je ontvang tijdig de Zoom-link naar de scholing.