CASPIR Module 6 – Vol

Heeft u de CASPIR cursus gevolgd en met een certificaat afgerond? Let er dan op dat uw certificaat niet verloopt. Uw certificaat is drie jaar geldig en wordt na deze drie jaar verlengd als u aan de eisen van de COPD & Astma Huisartsen Advies Groep (CAHAG) voldoet. Een van deze eisen is het twee keer in de drie jaar volgen van herhalingsmodule 6 van de CASPIR cursus. KetenzorgNU biedt u graag de gelegenheid om deze module te volgen op dinsdag 11 oktober 2016 van 18.00 tot 20.30 uur.

Programma

17.30 uur Ontvangst met een lichte maaltijd
18.00 uur Aanvang herhalingscursus

 • Welkom en inventarisatie vragen
 • Casuïstiekbespreking met aandacht voor uitvoering, acceptatie, beschrijving en interpretatie
 • Leerpunten en planning bijeenkomst

20.30 uur Einde bijeenkomst

Inhoud

In deze module van de CASPIR nascholing staat het interpreteren van casuïstiek centraal. U dient daarom zelf casuïstiek in te brengen. Per praktijk moeten twee uitgevoerde longfunctiemetingen (drie herhaalbare metingen voor en drie herhaalbare metingen na bronchusdilatatie) worden ingeleverd (afhankelijk van het aantal deelnemers worden een of twee casussen besproken). U kunt uw casus vóór 10 juni per e-mail toesturen aan: m.verkerk@ketenzorgnu.nl. Het is ook mogelijk een USB-stick met de presentatie tijdens de avond mee te nemen.

De volgende punten zijn van belang bij het inleveren van de longfuncties:

 • Bij voorkeur drie curven, met flow-volumecurve en volume-tijdcurve.
 • Klinische gegevens van de patiënt (uitdraai van het journaal).
 • Kwaliteit uitvoering pré en post.
 • Wanneer u patiëntencasuïstiek aanlevert, dient dit volledig geanonimiseerd te zijn.
 • De gegevens mogen op geen enkele wijze herleidbaar zijn naar patiënten.

Docenten

De docenten van deze avond zijn:

 • R.H.A. Wennekes, kaderhuisarts astma/COPD, CAHAG, Maarssen
 • Dr. H. Reesink, longarts, St. Antonius Ziekenhuis, Utrecht
 • B. Veenhoven, longfunctieanalist, St. Antonius Ziekenhuis, Utrecht
 • M. Yousefi, longfunctieanalist, St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein

Accreditatie

Deze module is via de CAHAG voor twee punten geaccrediteerd voor huisartsen (Bureau Cluster1) en praktijkondersteuners (V&VN en NVvPO).

Sponsoring

Deze scholing wordt gesponsord door Mundipharma.

logo-mundipharma

Locatie

Atoomclub, Atoomweg 50 in Utrecht.

Vergoeding

Indien u deelnemer bent aan de DBC COPD keten of nog wenst aan te sluiten in de loop van het jaar 2016, dan betaalt KetenzorgNU de nascholingskosten van €85,- per persoon.

Aanmelden

Inmiddels is het maximum aantal deelnemers bereikt. Wilt u op de reservelijst komen te staan? Stuur dan een bericht naar scholing@ketenzorgnu.nl. Wij nemen contact met u op wanneer er plaats beschikbaar is.