CASPIR Module 6

Heeft u de CASPIR cursus gevolgd en met een certificaat afgerond? Let er dan op dat uw certificaat niet verloopt. Uw certificaat is drie jaar geldig en wordt na deze drie jaar verlengd als u aan de voorwaarden van de COPD & Astma Huisartsen Advies Groep (CAHAG) voldoet. Een van deze voorwaarden is het twee keer in de drie jaar volgen van herhalingsmodule 6 van de CASPIR cursus. KetenzorgNU biedt u graag de gelegenheid om deze module te volgen op dinsdag 4 juni 2019 van 18.00 tot 20.30 uur.

Programma

 • 17.30 uur Ontvangst met een lichte maaltijd
 • 18.00 uur Aanvang herhalingscursus
  Welkom en inventarisatie vragen
  Casuïstiekbespreking met aandacht voor uitvoering, acceptatie, beschrijving en interpretatie
  Leerpunten en planning bijeenkomst
 • 20.30 uur Einde bijeenkomst

Inhoud

In deze module van de CASPIR nascholing staat het interpreteren van casuïstiek centraal. U dient daarom zelf casuïstiek in te brengen. Per praktijk moeten twee uitgevoerde longfunctiemetingen (drie herhaalbare metingen voor en drie herhaalbare metingen na bronchusdilatatie) worden ingeleverd (afhankelijk van het aantal deelnemers worden een of twee casussen besproken). U kunt uw casus vóór 1 juni per e-mail toesturen aan: d.woortman​@ketenzorgnu.nl. Het is ook mogelijk een USB-stick met de presentatie tijdens de avond mee te nemen.

De volgende punten zijn van belang bij het inleveren van de longfuncties:

 • Bij voorkeur drie curven, met flow-volumecurve en volume-tijdcurve.
 • Klinische gegevens van de patiënt (uitdraai van het journaal).
 • Kwaliteit uitvoering pré en post.
 • Wanneer u patiëntencasuïstiek aanlevert, dient dit volledig geanonimiseerd te zijn.
 • De gegevens mogen op geen enkele wijze herleidbaar zijn naar patiënten.

Docenten

De docenten van deze avond zijn:

 • Roel Wennekes, kaderhuisarts astma/COPD, CAHAG, Maarssen
 • Lynda Brinkman, longarts St. Antonius ziekenhuis
 • Brigitte Veenhoven, longfunctieanalist, St. Antonius Ziekenhuis
 • Marjan Yousefi, longfunctieanalist, St. Antonius Ziekenhuis

Accreditatie

Deze module is via de CAHAG voor twee punten geaccrediteerd voor huisartsen (Bureau Cluster1) en praktijkondersteuners (V&VN en NVvPO).

Locatie

KetenzorgNU, Atoomclub, Atoomweg 50 in Utrecht (zaal: Flightroom).

Vergoeding

Indien u deelnemer bent aan de DBC COPD keten of nog wenst aan te sluiten in de loop van het jaar 2019, dan betaalt KetenzorgNU de nascholingskosten van €85,- per persoon.

Portfolio hercertificering – Kijkje in de keuken

Tijdens de module 6 bijeenkomst is het ook mogelijk uw portfolio voor de hercertificering vooraf in te leveren bij de longfunctieanalisten (St. Antonius ziekenhuis, T.a.v. afdeling longfunctie, Brigitte Veenhoven/Marjan Yousefi, Postbus 2500, 3430 EM Nieuwegein). U kunt ook tijdens de bijeenkomst uw portfolio inleveren. Wist u dat het Kijkje in de keuken door onze regionale longfunctieanalisten éénmalig het maken van een portfolio voor de POH vervangt?

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via onderstaand formulier.