GGZ-scholing – Wat als iemand niet meer beter wordt?

Hoe ga je als huisarts of POH-GGZ om met veelvoorkomende psychische symptomen bij patiënten die geconfronteerd worden met een ernstige ziekte die (mogelijk) niet meer te genezen is? Denk hierbij aan (existentiële) angst, spanningsklachten, gevoelens van onzekerheid en machteloosheid. Vaak liggen hieraan zingevingsvragen ten grondslag, zoals: ‘Wat heeft mijn leven zo nog voor zin?’, ‘Ben ik anderen niet alleen maar tot last?’. Het is niet altijd even makkelijk om hierover in gesprek te gaan. Daarom organiseert het netwerk GGZ van RegiozorgNU op woensdag 29 juni van 17.00 – 20.30 uur de scholing ‘Wat als iemand niet meer beter wordt?’. Tijdens deze avond krijg je op een interactieve manier inzicht in de verschillende manieren waarop je zingevingsproblematiek kunt signaleren, en hoe je de patiënt hierin kunt ondersteunen. Kortom, een leerzame en interactieve avond. Meld je snel aan!

Programma

17.00 uur – Ontvangst met lichte maaltijd
17.30 uur – Start programma
20.30 uur – Einde programma

Docenten

Deze scholing wordt gegeven door twee trainers van CareSpace, specialisten in palliatieve zorg: Annie Birken en Chantal Bergers.

Verdieping scholing 18 mei

Op 18 mei 2022 is vanuit het netwerk Oncologie de scholing: ‘Leven met en na kanker, wat kunnen we in de eerste lijn betekenen?’ georganiseerd. Hierin werd onder andere ingegaan op de oncologische zorg. Er werd ook ingegaan op psychosociale/psychische zorg bij patiënten in de eerste lijn. In de GGZ-scholing op 29 juni richten wij ons vooral richten op zingevingsvragen die kunnen ontstaan als mensen in de palliatieve fase terecht komen.

Doelgroep

Huisartsen en POH-GGZ.

Locatie

RegiozorgNU, Atoomweg 50 in Utrecht.

Accreditatie

Accreditatie is aangevraagd voor huisartsen en POH-GGZ.

Aanmelden

Meld je aan via onderstaand aanmeldingsformulier.

Geen velden gevonden.