Kick-off project toekomstbestendige ouderenzorg

Denk mee over toekomstbestendige ouderenzorg

Graag nodigen we jullie uit voor een kick-off van het project ‘Toekomstbestendige zorg voor ouderen thuis’, van Careyn, De Rijnhoven en RegiozorgNU. Deze kick-off vindt plaats op 19 juni van 17.30 tot 20.20 uur, in Woerden.  Een belangrijk moment, want alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat we in de toekomst de groeiende zorgvraag blijven beantwoorden. Deze bijeenkomst is voor huisartsen, wijkverpleegkundigen van De Rijnhoven en Careyn en praktijkondersteuners.

Reablement

Rudi Westendorp, hoogleraar ouderengeneeskunde, neemt ons mee in het gedachtengoed van reablement. Reablement gaat uit van het stimuleren van eigen regie en zoveel mogelijk zelf doen, binnen de context van de wensen en mogelijkheden van de oudere en zijn naasten. In Denemarken, en inmiddels ook in verschillende regio’s in Nederland is hiermee ervaring opgedaan. We gaan van: hoe kunnen we u helpen, naar: hoe kunnen we u helpen het weer zelf te doen.

Vier deelprojecten

Je krijgt meer informatie over de vier deelprojecten van het project ‘Toekomstbestendige zorg voor ouderen thuis’:

  1. Werken vanuit één benadering
  2. Stroomlijnen drie grootste verrichtingsgroepen thuiszorg
  3. Aanmeldproces nieuwe cliënten wijkverpleging
  4. Online communicatie in VIPLive

Ook jullie inbreng is belangrijk. Wat vinden jullie belangrijk? Waar zien jullie mogelijkheden?

Locatie

Kapel Weddesteyn
Utrechtsestraatweg 50
3445 AS Woerden

Accreditatie

Accreditatie voor deze bijeenkomst is aangevraagd voor huisartsen, wijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners.

Inschrijven

Geen velden gevonden.