Langerhans Insulinetherapie in de eerste lijn – Opvolgavond 2 – VOL

Uit de scholingswensen enquête bleek dat er veel vraag is naar de opvolgavond van de Langerhans cursus. Daarom organiseert Ketenzorg NU opnieuw de cursus ‘Insulinetherapie in de eerste lijn – Opvolgavond 2′.
Als vervolg op de basiscursus en op de eerdere opvolg avonden koos de kwaliteitswerkgroep diabetes nu de Langerhans opvolgavond, het vaste raamwerk met aanvullend een verdieping op het gebied van lastige dagcurves en nierschade. Dit in het kader van de zo gewenste follow up, ook wel aangeduid met het begrip Continue Langerhans Educatie (CLE) waarbij de nieuwste trends worden besproken.

Graag nodigen wij u uit voor deze Langerhans ‘Insulinetherapie in de eerste lijn – Opvolgavond 2′ op ​woensdag 27 januari 2016 van 17.00 tot 21.15 uur in Utrecht.

Thema’s casuïstiek
Voor de Opvolgavond zijn de volgende onderwerpen geselecteerd:

  • Nogmaals een korte opfrisser van kennis uit de Basiscursus
  • Nierschade en nierfunctie
  • Beoordelen van lastige dagcurves bij insulinegebruik

Daarnaast kan een deel van de inhoud mede door de vraag van de cursist zelf worden bepaald. Deze inspraak geldt in het traject vooraf door het inbrengen van een eigen casus of vraag, maar ook ter plaatse wordt op verzoek van de cursisten ingegaan.

Programma
17.00 uur – 17.30 uur ontvangst met broodjes en soep
17.30 uur – 19.15 uur zes maal casus
19.15 uur – 19.30 uur koffie-, theepauze
19.30 uur – 21.15 uur zes maal casus

Insturen eigen casuïstiek
Indien u vooraf eigen casuïstiek wilt inbrengen dan kan graag tijdig, tot maximaal één week voor de cursusdatum. U kunt per e-mail een casus sturen naar casus@langerhans.com met een duidelijke vermelding van naam en cursuslocatie via het casusformulier. U wordt dringend verzocht voor de in te brengen casus gebruik te maken van dit formulier.

Locatie
Atoomclub, Atoomweg 50, 3542 AB Utrecht (bekijk de route).

Doelgroep
Dit is een vervolgcursus voor deelnemers die reeds aan insulinetherapie doen.

Aanmelden
Deze cursus is helemaal vol. Helaas is het niet meer mogelijk u aan te melden.

Vergoeding
Indien u deelnemer bent aan de DBC Diabetes Mellitus dan betaalt Ketenzorg NU de nascholingskosten van €150,- per persoon.

Accreditatie
Accreditatie voor de huisarts is verleend door de KNMG voor de POH bij de EADV, V&VN, RSV en NVvPO.