Online Intervisiebijeenkomst TBHZ AOVH

Op donderdag 10 februari van 17.30 tot 19.00 uur is de online Intervisiebijeenkomst Toekomst Bestendige huisartsen Zorg (TBHZ). Deze Intervisiebijeenkomst is verplicht voor de praktijken die meedoen met de pijler ‘Andere Organisatie van Huisartsenzorg’ (AOVH) van het programma Toekomstbestendige Huisartsenzorg in 2021. Zij geven een PowerPointpresentatie over de interventie of het project wat zij zijn gestart in de praktijk om door taakherschikking/delegatie efficiënter met de tijd van de praktijk om te gaan.

Best practices

Het doel van de bijeenkomst is te leren van elkaars best practices en om kritische vragen te kunnen stellen. Hiervoor willen we ook praktijken uitnodigen die interesse hebben om deze pijler te kiezen voor 2023.

Deelnemen

Je kunt deze avond online deelnemen via deze link.