Online scholing ‘Alles over declareren’

Aan welke regels moet je je als praktijk houden bij het declareren? En hoe pas je deze regels toe? Krijg antwoord op deze vragen tijdens de online scholing ‘Alles over declareren’ op donderdag 7 juli van 12.00 – 14.00 uur. Deze nascholing gaat in op het belang van juist declareren, de NZa-regels en materiële controles door zorgverzekeraars. Met behulp van diverse praktijkvoorbeelden wordt toegelicht hoe je als praktijk jouw declareergedrag kunt verbeteren.

Inhoud

Deze scholing wordt aangeboden door RegiozorgNU en gegeven vanuit de LHV. De LHV krijgt veel vragen over het declareren van contacten met patiënten of derden. De spelregels voor declareren zijn voor een deel vastgelegd in de beleidsregels en tariefbeschikkingen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Deze regels zijn vrij ingewikkeld en verschaffen lang niet altijd de duidelijkheid die in de dagelijkse praktijk nodig is. Tijdens deze workshop wordt ingegaan op het belang van juist declareren en op de regels die de NZa hierover heeft opgesteld. Ook wordt stilgestaan bij materiële controles door zorgverzekeraars. Verder wordt je geadviseerd over de toepassing van deze regels aan de hand van uiteenlopende praktijksituaties. Er is volop ruimte voor vragen en discussie.

De nascholing bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Inleiding
  • Bespreking casussen uit de dagelijkse praktijk
  • Toelichting op het belang van juist declareren
  • Toelichting op de NZa-regels
  • Toelichting op materiële controles door zorgverzekeraars
  • Toelichting op de LHV-Declareerwijzer
  • Bespreking uitgangspunten voor juist declareren
  • Tussendoor is volop ruimte voor vragen en discussie
  • Praktische informatie

Leerdoelen

Je leert de “spelregels” van het declareren, wat mag wel en wat mag niet.
Je leert correct te declareren als de regels geen duidelijkheid verschaffen.

Voor wie

Aios, Apotheekhoudend huisarts, Doktersassistente, Hid(ha), Kaderhuisartsen, Physician Assistant, POH-GGZ, Praktijkhouder, Praktijkmanager, Praktijkondersteuner, Verpleegkundig Specialist, Waarnemer.

Accreditatie

Deze scholing is door de LHV geaccrediteerd voor 2 punten bij Kabiz, NVvPO en ABC1.

Kosten

De kosten voor deze scholing worden vergoed voor praktijken die bij RegiozorgNU aangesloten zijn.

Aanmelden

Je kunt je aanmelden via onderstaand aanmeldingsformulier.

Geen velden gevonden.