GGZ-scholing ‘Patiënt komt op het spreekuur in een psychische crisis: wat nu?’

Hoe breng je als huisarts of POH-GGZ de ernst van de problematiek van een patiënt goed in kaart? Hoe maak je suïcidaliteit bespreekbaar? Wanneer is een patiënt extra kwetsbaar voor suïcide en wanneer is er sprake van beschermende factoren en hoe herken je die?

In het eerste deel van de scholing oefen je met behulp van de ‘herstel ondersteunende netwerk intake’ hoe je het verhaal van de patiënt in een psychische crisis in kaart kunt brengen en hoe je daarbij zoveel mogelijk kunt aansluiten op zijn verhaal. Je komt meer te weten over het stress- en kwetsbaarheidsmodel en het case-interview. Ook leer je hoe je deze elementen op een natuurlijke manier kunt vervlechten in je consult. Aan de hand van de nieuwe NHG-module suïcidaliteit leer je wat lichte-, ambivalente- en ernstige suïcidaliteit is en wat je in die gevallen doet.

In het tweede deel van deze scholingsavond is de crisisdienst aan het woord. Wanneer verwijs je een patiënt naar de crisisdienst en wat gebeurt er bij de crisisdienst zodra we onze patiënt daar aanmelden? Hoe brengen zij de problematiek in kaart, hoe maken ze een afweging in ernst en hoe maken ze een veiligheidsplan? We bespreken hoe we het beste met de crisisdienst kunnen samenwerken. Ook krijg je de mogelijkheid om complexe casuïstiek in te brengen. Tot slot wisselen we tips uit over hoe we samen de veiligheid kunnen borgen voor onszelf én de patiënt.

Programma

 • 17.30-18.00      Inloop met maaltijd
 • 18.00-18.30      Nieuws uit de regio – Mogelijkheid tot consultatie kaderartsen via VIPlive
 • 18.30-19.30      Patiënt in crisis en rol huisarts
 • 19.30-19.45      Pauze
 • 20.00-20.50      Patiënt in crisis en rol crisisdienst
 • 20.45-21.00      Samenwerking met crisisdienst + evaluatie
 • 21.00               Einde

Sprekers

 • Lidewij Wind, kaderhuisarts GGZ
 • Alike Visser, kaderhuisarts GGZ
 • Annemarie Pucks, POH GGZ
 • SPV en Psychiater van crisisdienst Altrecht

Doelgroep

 • Huisartsen
 • POH’s-GGZ

Locatie

RegiozorgNU, Atoomweg 50 Utrecht

Accreditatie

Accreditatie is aangevraagd voor huisartsen en praktijkondersteuners ggz.

Kosten

Deelname is gratis voor de praktijken in het werkgebied van RegiozorgNU.

Onze algemene voorwaarden voor scholingen vind je hier.

Meer informatie

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met kaderarts ggz Lidewij Wind.

Aanmelden

Helaas is de online training vol. Wil je alsnog deelnemen? Stuur dan een bericht aan scholing@regiozorgnu.nl.