Scholing Kwetsbare ouderen – reactivering

De werkgroep Ouderenzorg wil u graag attenderen op de scholing van het Transmuraal leernetwerk op woensdag 13 november. Het doel van dit leernetwerk is kennisuitwisseling rond de transmurale zorg voor kwetsbare ouderen. De derde bijeenkomst van dit jaar heeft als thema ‘Reactivering’.

Programma

Een omslag in de mindset ‘genezen is rusten’ heeft nog maar kort geleden plaatsgevonden en mensen zijn zich vaak nog onvoldoende bewust van de negatieve gevolgen van het op bed blijven liggen. In deze derde bijeenkomst staat het onderwerp reactiveren en actief blijven centraal. Het thema wordt belicht vanuit verschillende disciplines uit de eerste en tweede lijn. Aan de orde komen:

  • Hoe kan de inrichting van een kamer mensen verleiden om uit bed te komen?
  • Ambulante revalidatie: revalideren hoeft niet in een instelling maar kan ook thuis.
  • Hoe zorg je dat mensen blijven bewegen: rol van de wijkverpleegkundige en sportcoach.

Uiteraard is er tijdens en tussen de verschillende onderdelen ruimte om ‘actief’ met elkaar ervaringen en kennis uit te wisselen.

Voor wie

De bijeenkomst is bedoeld voor POH’s, wijkverpleegkundigen, verpleegkundigen en apothekersassistenten.

Datum, tijd, locatie

  • woensdag 13 november
  • van 17.00 tot 20.00 uur (inclusief eten)
  • Diakonessenhuis Utrecht, Bosboomstraat 1, 3582 KE Utrecht
  • Accreditatie wordt aangevraagd

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor 6 november via diakademie@diakhuis.nl onder vermelding van uw naam, functie, organisatie, BIG-nummer en eventuele dieetwensen. Deelname is gratis.