Scholing Samenwerking tussen huisarts en POH GGZ – GEANNULEERD

​Op 5 oktober organiseert de Coöperatie ZorgNU opnieuw een nascholingsavond, ditmaal rond het thema “Samenwerking tussen huisarts en POH GGZ”. Voor deze avond hebben we Marcel Karreman uitgenodigd. Marcel houdt zich als consultant bezig met samenwerking binnen teams die zich in een veranderende werkveld bevinden, zie ook www.change-impact.eu. Via de RINO heeft hij al eerder workshops over de samenwerking tussen POH’s en huisarts verzorgd.

Basis ingrediënten samenwerking

Op deze avond staan we stil bij de basis ingrediënten die nodig zijn bij op gang brengen en houden van een optimale samenwerking. Daarbij komen de volgende zaken onder andere aan bod:

  • Missie: Waartoe moet de bijdrage van de POH leiden? Wat is de visie op de functie POH-GGZ? Wordt deze gedeeld?
  • Doelen: Is besproken wat jullie concreet willen bereiken? Waartoe kan dit helpen?
  • Functie en taken: Is er een functieomschrijving die jullie helpt efficiënt te werken en taken af te bakenen?
  • Procedures en afspraken: Welke werkafspraken zijn gemaakt? Wat zijn de randvoorwaarden om de doelen te behalen?
  • Onderlinge verhoudingen: Welke organisatiecultuur is er in de praktijk? Kan eenieder zich daarin vinden? Is er ruimte voor informeel contact? Is er aandacht voor elkaar? Is er ruimte voor feedback aan elkaar?
  • We hopen dat er veel huisartsen en POH GGZ aanwezig kunnen zijn op deze avond, maar natuurlijk ben je OOK van harte welkom wanneer je niet als duo aanwezig kunt zijn. Doel van de avond is om van elkaar te leren en handvatten mee te krijgen om in de praktijk de samenwerking nog verder te optimaliseren.

Programma

Het programma van de avond is als volgt:
17.30 – 18.00 uur Inloop met een lichte maaltijd
18.00 – 18.10 uur Introductie
18.10 – 18.30 uur Inleiding ‘Teameffectiviteitsmodel’, inclusief filmfragment
18.30 – 19.15 uur Bespreken onderdelen van het model in kleine groepen (I)
19.19 – 19.35 uur Presentaties plenair, individueel aantekeningen maken: wat je meeneemt voor jouw praktijk
19.35 – 19.50 uur Koffie
19.50 – 20.00 uur Filmfragment functies/taken/procedures/werkafspraken
20.00 – 21.00 uur Bespreken onderdelen van het model in kleine groepen (II)
21.00 – 21.20 uur Presentaties plenair, individueel aantekeningen maken: wat je meeneemt voor jouw praktijk
21.20 Afronding

Locatie

Atoomclub, Atoomweg 50 in Utrecht.

​Accreditatie

Accreditatie is toegekend voor 2 punten voor huisartsen (ABC1) en ​voor ​​POH GGZ.

Kosten

Voor praktijken die aangesloten zijn bij Ksyos betaalt ZorgNU de nascholingskosten van €​5​​0​,- per persoon.

namens de voorbereidingscommisie,
Josine Planje (POH GGZ Maarssen), Alike Machielsen-Visser (kaderhuisarts GGZ Maarssenbroek)​ en de werkgroep POH-GGZ