Scholing: Voeding bij de nieuwe schijf van vijf en Richtlijn Goede Voeding

​Graag nodigen wij u en uw praktijkteam uit voor de scholing over de nieuwste inzichten rondom voeding op 28 maart 2017. Aan de hand van de schijf van vijf en de Richtlijn Goede Voeding worden de feiten en fabels over voedingsadviezen besproken. Van elk type ketenpatiënt wordt casuïstiek behandeld.

Wat zijn de nieuwe richtlijnen?

Tijdens ziekte of klachten heeft de praktijkondersteuner een belangrijke rol bij het geven van de juiste adviezen. In 2015 en 2016 zijn de richtlijnen Goede Voeding en de schijf van vijf aangepast aan de nieuwste wetenschappelijke inzichten. In deze scholing krijgt u informatie wat deze nieuwe richtlijnen inhouden voor de behandeling van mensen met Diabetes, CVRM en COPD in uw praktijk. Deze gezondheidsproblemen gaan vaak gepaard met gewichtsproblematiek. Behandelingsstrategieën gericht op gewichtsbeheersing komen daarom ook aan bod.

Doorverwijzen naar diëtist

Uit ervaring is gebleken dat tijdig doorverwijzen naar de diëtist het effect van de behandeling kan vergroten. Daarom wordt tijdens deze scholing besproken wanneer u het beste kunt doorverwijzen naar de diëtist.

02 - Schijf van vijf
Leerdoelen

  • het vergroten van kennis over richtlijn Goede Voeding
  • inzicht verschaffen in de relatie tussen gewicht en gezondheidsproblemen
  • het vergroten van kennis over de voedingsadviezen bij Diabetes, CVRM en COPD
  • het nut van beweging aan kunnen geven in relatie tot ziekten
  • inzicht geven in de functie van de diëtist

Programma

17.30 uur  – 18.00 uur Ontvangst met hapje
18.00 uur  – 18.15 uur Opening, inleiding en voorkennistoets
18.15 uur  – 18.45 uur  Gezonde voeding (schijf van vijf  en Richtlijn Goede Voeding)
18.45 uur  – 19:00 uur  Gewicht in relatie tot gezondheid
19:00 uur  –  19.30 uur Diabetes mellitus en casus
19.30 uur  –  19.45 uur Pauze
19.45 uur  –  20.15 uur VRM en casus
20.15 uur  –  20.45 uur COPD en casus

Locatie

Atoomclub, Atoomweg 50 in Utrecht (plan route).

Vergoeding

Wanneer u bent aangesloten bij de DBC COPD, DM en/of VRM, dan betaalt KetenzorgNU de kosten van €85,- p.p.

Accreditatie

De bijeenkomst is geaccrediteerd voor huisartsen en praktijkondersteuners voor 4 punten bij het voltooien van het programma.

Aanmelden

Schrijf u in via onderstaand formulier.