Spiegelbijeenkomst COPD

Op 3 november mogen wij u weer welkom heten bij de jaarlijkse Spiegelbijeenkomst COPD. Ook dit jaar wil KetenzorgNU met een speels en interactief programma de teamsamenwerking binnen de longzorg bevorderen. U wordt als als huisarts, praktijkondersteuner, diëtist of longfysiotherapeut (en tevens deelnemer aan ketenzorg COPD) geïnformeerd over de laatste inhoudelijke ontwikkelingen, ontwikkelingen binnen de regio, de spiegelinformatie van de totale zorggroep en de eerste MDO uitkomsten.

Programma

17.30 – 18.00 uur Inloop met broodje en soep
18.00 – 18.15 uur Inleiding
18.15 – 19.30 uur Spiegelinformatie
19.30 – 19.45 uur Pauze
19.45 – 20.05 uur Multidisciplinaire casuïstiek
20.05 – 20.15 uur Plenaire bespreking en afsluiting

Casus aanleveren

Voor deze bijeenkomst gebruiken wij graag uw casus uit de praktijk over COPD. Wilt u uw casus vóór 3 oktober sturen naar m.verkerk@ketenzorgnu.nl.

Locatie

Atoomclub, Atoomweg 50 in Utrecht (plan route).

Accreditatie

De bijeenkomst is geaccrediteerd voor huisartsen en praktijkondersteuners.

Aanmelden

Schrijf u in via onderstaand aanmeldingsformulier.
Let op: van iedere praktijk die deelneemt aan de DBC COPD verwachten wij aanwezigheid.