Spiegelbijeenkomst COPD

Op 24 oktober van 17.30 – 20.15 uur is er weer een Spiegelbijeenkomst COPD. In een interactief, energiek en inspirerend programma, wordt u meegenomen in de spiegelinformatie en kunt u casuïstiek bespreken in een multidisciplinaire groep.

Daarom zijn ook dit jaar, naast huisartsen, praktijkondersteuners en de longartsen, ook longfysiotherapeuten en diëtisten uitgenodigd om de teamsamenwerking binnen de longzorg te bevorderen. U wordt uiteraard geïnformeerd over de laatste inhoudelijke ontwikkelingen, ontwikkelingen binnen de regio en de spiegelinformatie van de totale zorggroep. Daarnaast is er niet alleen voor de Ziektelastmeter en het gebruik ervan een belangrijke rol weggelegd, maar ook voor de eerste multidisciplinaire beweegconsulten. Mis deze avond niet en geef u op!

Programma

17.30 – 18.00 uur Inloop met lichte maaltijd
18.00 – 18.15 uur Inleiding en aandachtspunten
18.15 – 19.30 uur Spiegelinformatie Beweegconsult, transmurale casuïstiek  en demo Ziektelastmeter
19.30 – 19.45 uur Pauze
19.45 – 20.05 uur Casuïstiek Ziektelastmeter
20.05 – 20.15 uur Plenaire bespreking en afsluiting

Casus aanleveren

Tijdens deze bijeenkomst gebruiken wij graag uw casus uit de praktijk over COPD. Wilt u uw casus vóór 3 oktober sturen naar m.verkerk@ketenzorgnu.nl.

Locatie

Atoomclub, Atoomweg 50 in Utrecht (plan route).

Accreditatie

De bijeenkomst is geaccrediteerd voor huisartsen en praktijkondersteuners.

Aanmelden

Schrijf u in via onderstaand aanmeldingsformulier.
Let op: van iedere huisartsenpraktijk die deelneemt aan de DBC COPD verwachten wij aanwezigheid.