Webinar PGO en HIS koppeling – OPEN – Medicom 2 en 11 maart

Inmiddels is online inzage in het H-EPD via het portaal al mogelijk sinds 1 september 2020. Patiënten maken in toenemende mate gebruik van deze mogelijkheid.

PGO voor alle HISsen

Vanaf 1 januari 2021 is online inzage in het H-EPD via de Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) van de patiënt technisch mogelijk gemaakt door alle HISsen. Op dit moment wordt in proefregio’s ervaring opgedaan met het ontsluiten van het H-EPD naar de PGO van de patiënt. Vanaf maart wordt de PGO-route landelijk geïmplementeerd. Alle praktijken, ook die met een portaal, krijgen hiermee te maken. Immers, in alle praktijken zullen patiënten via hun PGO gegevens op willen halen uit het H-EPD.

Aansluiting op DVZA

Om gegevens te kunnen ontsluiten naar de PGO is aansluiting op een zogenaamd Dienstverleners in het zorgaanbieders domein (DVZA) nodig. Dat is een koppeling tussen het HIS en de PGO’s. Er zijn verschillende DVZA’s in omloop. Elk HIS kiest zijn eigen DVZA. Daar heeft RegiozorgNU geen invloed op.

Webinars 2 en 11 maart 2021

Om praktijken te informeren wat er komt kijken bij het aansluiten op een DVZA van het HIS en welke acties van de praktijk verwacht worden, organiseert Pharmapartners een webinar voor hun klanten op 2 en 11 maart 2021 van 16.00 – 17.30 uur.

Aanmelden

Aanmelden kan via de website van Pharmapartners. Na aanmelding ontvang je een link waarmee je kunt deelnemen aan de webinar.

Meer informatie

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met jouw OPEN praktijkconsulent of de OPEN projectleider, Angelien Borgdorff, via info@angelienborgdorff.nl of 06-289 698 65.