Webinar PGO – HIS koppeling – Omnihis – OPEN


Inmiddels is online inzage in het H-EPD via het portaal al mogelijk sinds 1 september 2020. Patiënten maken in toenemende mate gebruik van deze mogelijkheid.

PGO voor alle HISsen

Vanaf 1 januari 2021 is online inzage in het H-EPD via de Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) van de patiënt technisch mogelijk gemaakt door alle HISsen. Op dit moment wordt in proefregio’s ervaring opgedaan met het ontsluiten van het H-EPD naar de PGO van de patiënt. Vanaf maart wordt de PGO-route landelijk geïmplementeerd. Alle praktijken, ook die met een portaal, krijgen hiermee te maken. Immers, in alle praktijken zullen patiënten via hun PGO gegevens op willen halen uit het H-EPD.

Aansluiting op DVZA

Om gegevens te kunnen ontsluiten naar de PGO is aansluiting op een zogenaamd Dienstverleners in het zorgaanbieders domein (DVZA) nodig. Dat is een koppeling tussen het HIS en de PGO’s. Er zijn verschillende DVZA’s in omloop. Elk HIS kiest zijn eigen DVZA. Daar heeft RegiozorgNU geen invloed op.

Webinar Omnihis

Om praktijken te informeren wat er komt kijken bij het aansluiten op een DVZA van het HIS en welke acties van de praktijk verwacht worden, organiseert Omnihis, samen met RegiozorgNU, een webinar op donderdag 18 februari van 12.00-13.00 uur .

Aanmelden

Meld je aan via onderstaand aanmeldingsformulier. Na aanmelding ontvang je een link waarmee je kunt deelnemen aan het webinar.