Herziene standaard COPD-zorg

13 april 2022

Halverwege vorig jaar is de herziene zorgstandaard COPD ontwikkeld en tijdens de spiegelbijeenkomst kort belicht. In dit artikel lees je een beknopte samenvatting van de belangrijkste aanpassingen. In de derde…

Lees verder

COPD-zorg langzaam weer op gang

12 april 2022

COVID-19 heeft veel invloed gehad op de zorg voor patiënten met COPD. Praktijken waren beperkter toegankelijk, druk met vaccinaties en patiënten bleven weg. Ook spirometrie was beperkt toepasbaar vanwege de…

Lees verder

E-learning Longformularium en EVS

17 september 2020

Maak je al gebruik van het Regionaal Longformularium Utrecht in de dagelijkse praktijk? Veel zorgverleners in de huisartsenpraktijken en in de ziekenhuizen in onze regio schrijven nu voor volgens dit formularium. In…

Lees verder

Een rookvrije Huisartsenpraktijk Kockengen

26 september 2019

Het hele gebouw rookvrij maken en ook het terras buiten, was een van de doelstellingen van huisarts en werkgroeplid Kwaliteitswerkgroep COPD Jan Willem Sloeserwij die in een multifunctioneel gezondheidscentrum en…

Lees verder