De Cliëntenraad fungeert als gesprekspartner voor de directie, waarbij de overkoepelende belangen van de inwoners in de regio Noordwest-Utrecht die gebruikmaken van huisartsenzorg centraal staan. De raad denkt actief mee en verstrekt advies met betrekking tot beleidsontwikkelingen en veranderingen, altijd met als doel de kwaliteit en veiligheid van de zorg te bevorderen. De directie beoordeelt deze adviezen zorgvuldig en neemt uiteindelijk gemotiveerde beslissingen over de te volgen koers.

De raad stelt zich graag aan u voor: 

Sigrid Attema (voorzitter) 
Ik woon al vele jaren in Breukelen samen met mijn man en 2 inmiddels studerende kinderen. In mijn professionele leven zet ik me als directeur-bestuurder in voor Stichting PVP, patiëntenvertrouwenspersonen in de ggz. Hiervoor werkte ik ook al vele jaren op het gebied van ‘ziek en gezond’. Sinds afgelopen zomer ben ik met veel plezier voorzitter van de cliëntenraad.  Ik geloof sterk in verbinding en span me in deze rol daarom graag in om het perspectief van inwoners en patiënten uit de regio tijdig naar voren te brengen in de volle breedte van eerstelijnszorg.  

Angela de Rooij 
Ik ben getrouwd en woon sinds 1968 in Vleuten. Door mijn werk als beleidsmedewerker bij Diabetesvereniging Nederland weet ik voor welke uitdagingen een zorggroep staat. Patiëntvragen zijn complex, er wordt veel van zorgverleners gevraagd en ook het tekort aan zorgverleners is een zorg. Tel daarbij op de gevolgen van het Integraal zorgakkoord (IZA) dan zijn er inderdaad veel uitdagingen. In mijn werk heb ik heel veel goede resultaten gezien wanneer bij de inrichting van de zorg de perspectieven van patiënten, cliënten en/of hun naasten worden betrokken. Daarmee wordt de zorg passender en draagt het ook bij aan de kwaliteit van zorg. Daarom heb ik mij aangemeld als lid van de cliëntenraad van RegiozorgNU. Ik hoop in de toekomst met u in gesprek te gaan over hoe u de huisartsen(spoed)zorg in Noordwest-Utrecht ervaart. 

Chris Douwes 
Als je naar een huisarts gaat denk je niet in de eerste plaats aan een cliëntenraad! Maar wél als je invloed wilt hebben op de strategische thema’s waar de huisartsen in de regio mee te maken hebben. En als je daar daadwerkelijk invloed op wilt hebben ga je naar de cliëntenraad. De meeste gezondheidscentra/huisartsen in Noordwest-Utrecht willen graag de mening van cliënten horen. De cliëntenraad kan zorgen dat ze er ook iets mee doen. Ik heb altijd in de gezondheidszorg gewerkt, ben ook zo nu en dan patiënt en heb tijd; een goed uitgangspunt voor mijn deelname aan de cliëntenraad! 

Interesse om ook mee te doen? De cliëntenraad verwelkomt graag nog 2 nieuwe leden! 

De cliëntenraad overlegt vier keer per jaar met de directie. De tijdsinvestering bedraagt ongeveer vier uur per vergadering, inclusief voorbereiding. Een ambtelijk secretaris ondersteunt de raad bij haar werkzaamheden. Is je interesse gewekt en is de cliëntenraad misschien iets voor jou? Lees dan de vacature voor de leden van de cliëntenraad.

Reageren 

Bent je geïnteresseerd in deelname aan onze cliëntenraad? Dan horen wij graag van je. Stuur je motivatie en cv naar clientenraad@regiozorgnu.nl t.a.v. Sigrid Attema of per post naar: RegiozorgNU, t.a.v. De Cliëntenraad, Atoomweg 50, 3542 AB Utrecht. 

Liever eerst nog wat meer informatie? Mail dan naar clientenraad@regiozorgnu.nl of bel naar ons algemene nummer: 030 – 20 29 110.