Om huisartsenpraktijken te ondersteunen bij het informeren van hun patiënten over online inzage, ontwikkelt OPEN diverse informatiematerialen. Dit doet OPEN onder andere met een infographic die op 12 december gereed is.

Communicatiemiddelen

In de middelen worden de patiënten geïnformeerd over het onderwerp online inzage. Er wordt geen informatie weergegeven over de manier waarop online inzage werkt in de verschillende patiëntenportalen en persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO).
In februari lanceert OPEN een uitleganimatie (video) die op de wachtkamerschermen van de huisartsenpraktijken gedraaid kan worden. Bij de planning van het ontwikkelen van de materialen gaat OPEN ervan uit dat huisartsen hun patiënten informeren op het moment dat de HISsen voldoen aan de OPEN ICT-basiseisen. Huisartsen die nu al online inzage aanbieden, kunnen de materialen ook eerder delen met hun patiënten.

Begrijpelijke taal

Om zeker te zijn dat alle informatiematerialen begrepen worden door laaggeletterden en mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden, is Pharos nauw betrokken bij het ontwikkelen van de materialen. Onderdeel van de samenwerking tussen Pharos en OPEN is het testen van de infographic en uitleganimatie onder de doelgroep.
Daarnaast ontwikkelt Pharos in opdracht van OPEN een lijst waarin de veelvoorkomende P-regels omgezet worden naar begrijpelijke teksten. U leest hier meer over in dit bericht. Deze lijst is onderdeel van de eerste scholingsmodule en is in januari 2020 te downloaden op de OPEN-website. Ook maakt Pharos een overzicht met eenvoudige synoniemen voor de woorden die in relatie tot online inzage veel voorkomen.

Wat kunt u verwachten?

Concreet kunt u de volgende maanden de volgende middelen verwachten:

  • 12 december 2019: infographic OPEN
  • Januari 2020: begrijpelijke P-regels & woordenlijst eenvoudige synoniemen
  • Februari 2020: uitleganimatie OPEN (voor uw wachtkamerscherm)

Alle middelen zijn in eerste instantie alleen in het Nederlands beschikbaar. De komende tijd gaat OPEN in gesprek met Pharos, Patiëntenfederatie en PGO support of en in welke talen de informatie minimaal beschikbaar moet zijn. Ook moet uit deze gesprekken naar komen welke middelen nog meer nodig zijn om patiënten goed te informeren.