Al eens wat gehoord over de Ziektelastmeter? Vast wel! Het goede nieuws is dat de Ziektelastmeter nu ook in Portavita zit. De belangrijkste verandering is natuurlijk dat de kwaliteit van leven van de patiënt nu meer leidend is voor het beleid van de behandeling en in mindere mate de spirometrie/ gold classificatie. De ziektelastmeter kan sinds de laatste update in Portavita ingevuld worden en aan de patiënt worden teruggekoppeld.

Ziektelastmeter en Het Nieuwe Zorgwerken

Maar wat als de patiënt zelf thuis deze Ziektelastmeter zou kunnen invullen? Wat zou dat betekenen voor de zelfredzaamheid van deze patiënt? Heeft dit invloed op het inzicht wat de patiënt heeft in de oorzaken van zijn klachten? Deze vragen zijn leidend binnen Het Nieuwe Zorgwerken. Hierin is de patiëntentrol zelfstandiger door het gebruik van de Curavista Gezondheidsmeter. Dit is het patiëntenplatform dat e-consulten en zelfmonitoring vanuit Portavita mogelijk maakt. Daarom wordt vaak voor nieuwe patiënten, nog onbekend met de spreekuur structuur, gekozen bij het aanbieden van de Ziektelastmeter in Gezondheidsmeter.

 

Meer informatie

Wilt u meer weten over de Ziektelastmeter en/ of over de gehele COPD module in de Gezondheidsmeter van Curavista? Neem contact op met Marian Verkerk, m.verkerk@ketenzorgnu.nl.

Aanmelden

Wilt u een patiënt de beschikking over de Ziektelastmeter geven en dit via Portavita kunnen inzien? Geef u dan nu op voor een demonstratie via onderstaand formulier. KetenzorgNU komt dan bij u op locatie om een demonstratie te geven.

Geen velden gevonden.

 

TERUG NAAR MENUKAART HNZW